Autorska metoda terapii rotacyzmów i pararotacyzmów

Termin: 17.10.2020 (sobota) w godz. 10.00 – 14.00
Miejsce: ZS nr 18, ul. Młodych Techników 58, Wrocław

Prowadzący:
mgr Jacek Asperski – absolwent Podyplomowego studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1979 r.), logopeda z drugim stopniem specjalizacji zawodowej, neurologopeda. Wieloletni przewodniczący Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka w Warszawie. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu oraz Poradni Logopedycznej Kaliskiej Agencji Medycznej „Medix”.

Program warsztatu:

 1. Głoska „r” w systemie fonologicznym języka polskiego – charakterystyka i opis artykulacji
 2. Głoska „r” w ontogenezie
 3. Przyczyny substytucji i deformacji fonemu
 4. Symptomatologia rotacyzmów
 5. Przegląd dostępnych w literaturze polskiej metod uzyskiwania głoski – ich analiza i ocena
 6. Algorytm czynności w prezentowanej metodzie:
 • etap przygotowawczy,
 • wywołania fonemu (ćwiczenia praktyczne),
 • stabilizacja nowych stereotypów kinestetyczno-ruchowych w logotomach, pozycjach wokalicznych, konsonantycznych, krótszych i dłuższych tekstach
 • fakultatywnie – próba uzyskania głoski u dziecka (osoba dorosła) z wadą,
 • prezentacja filmów z działalności praktycznej w gabinecie (dzieci, młodzież, osoby dorosłe)
 • 7. Pytania, dyskusja

Koszt: 240 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51

UWAGA! Ze względu na charakter szkolenia (konieczność widzenia twarzy) i obostrzenia epidemiologiczne uczestnicy zobowiązani są do przyjścia na szkolenie w przyłbicach.