Co ma ucho do gadania

PROWADZĄCA: mgr Magdalena Mazur – surdologopeda, neurologopedia, terapeuta Empathy Dolls, terapeuta karmienia, providerer – terapeuta metody Johansena IAS, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta kinesiotapingu neurologopedycznego, entuzjastka wykorzystania regulatorów funkcji MFS w terapii logopedycznej oraz zagorzała wielbicielka terapii neurobiologicznej prof. Cieszyńskiej, terapeuta wspierający swoją pracę całościową neurofizjologiczną koncepcją Castillo Moralesa, terapeuta Elastycznego Terapeutycznego Tapingu w neurologopedii ETT-HNO,terapeuta zaburzeń stomatognatycznych, jeden z redaktorów bloga „Logopedia Damsko- męska”, dyrektor Centrum Neuroterapii i Neurorehabilitacj NSL w Gorzowie Wielkopolskim.

Termin: 22.06.2019, w godz. 09.00-16.00

Miejsce: ZS nr 18, ul. Młodych Techników 58, Wrocław
 
PROGRAM:
I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
• Jak słyszymy – anatomia i fizjologia ucha.
• Pierwotne i wtórne czynniki uszkadzające słuch – wywiad z rodzicem/opiekunem pacjenta: prenatalny,
okołoporodowy, postnatalny. Czynniki mogące uszkodzić słuch pacjenta, analiza dokumentacji medycznej.
• Rodzaje niedosłuchów.
• Rozwój mowy dziecka z niedosłuchem: mowa czynna i bierna– zaburzona artykulacja głosek w przypadku
niedosłuchu.
• Współzależność niedosłuchu z wadami zgryzu.
• Słów kilka o protezach słuchu: aparaty słuchowe, implanty ślimakowe.
• Grupa pacjentów szczególnie narażona na problemy ze słuchem – przykłady i ich specyfika.
• Chroń swój słuch – możliwe sytuacje uszkadzające słuch i sposoby ich profilaktyki.
• Słuch – własne wyniki badań otoskopem, tympanometrycznych i audiometrycznych dzieci z zaburzeniami mowy.
• Współpraca ze specjalistami.
• Opracowywanie informacji po badaniach.
II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
• Co powinien wiedzieć logopeda o badaniach słuchu i interpretacji ich wyników – demonstrowanie badań na własnym
sprzęcie diagnostycznym:
 Otoskop prawdę Ci powie – jak poprawnie wykonać badanie otoskopem i zinterpretować jego wynik. Uczestnicy
szkolenia uczą się wykonywania badania w parach.
 „Piramidy” tympanometrii – co mówią nam wyniki badania tympanometrycznego – wykonanie badania uczestnikom
szkolenia z wydrukiem jego wyników.
 Tajemnicze skróty dB i Hz – audiogram, demonstracja badania, analiza i interpretowanie wyników.
 Dla kogo audiometria obrazkowa – demonstracja badania.
 Co z tym bananem? – Co i dlaczego powinniśmy wiedzieć o paśmie dźwięków mowy ludzkiej.
 Co to za słupki? – nauka interpretowania wyników otoemisji akustycznej.
 Nie taki ABR straszny – analiza badania słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (od ang. auditory
brainstem response)
Szkolenie wspierane własnym materiałem dydaktycznym, filmowym i fotograficznym.

Koszt: 350 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51