Czego potrzebują dzieci z SPE i ich rodzice

CZEGO POTRZEBUJĄ DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI (SPE) I ICH RODZICE

Termin: 09.04.2013, w godz. 16.00 – 19.00
Miejsce: Sektor 3, ul. Legnicka 65
Prowadząca: mgr Marzena Tkocz – pedagog, wykładowca, koordynator Zespołu Pedagogów Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, doradca rodzinny, wieloletni kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych dla Nauczycieli Przedszkoli i Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej w CEN UWr., autorka programów edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców realizowanych w formie dialogowo- warsztatowej na spotkaniach z rodzicami, nauczycielami w przedszkolach, szkołach.

Program szkolenia:

  1. Oczekiwania rodziców ucznia ze SPE od szkoły i nauczycieli.
  2. Możliwe do realizacji oczekiwania nauczycieli od rodziców ucznia ze SPE.
  3. Trudności nauczyciela we współpracy z rodzicami ucznia ze SPE.
  4. Kiedy nauczyciel zdobywa zaufanie rodzica ucznia ze SPE.
  5. Postawy i zachowania nauczycieli i rodziców ucznia ze SPE utrudniające wzajemne porozumienie.
  6. Jak zorganizować współpracę z rodzicami by pomóc dziecku ze SPE.

Koszt: 100 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135.

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie należności za udział w szkoleniu najpóźniej do  02.04.2013 na konto Stowarzyszenia. Numer konta prześlemy e-mailowo potwierdzając przyjęcie zgłoszenia.