Czy tu manipulują?

Obecność i wpływ psychomanipulacji na życie zawodowe nauczycieli.

Program szkolenia:

1.  Rodzaje technik psychomanipulacyjnych.
2.  Psychomanipulacja w kontakcie z uczniami i rodzicami.
3.  Sposoby na skuteczną ochronę przed skutkami psychomanipulacji

Przed każdym nauczycielem, obok wyzwania skutecznego i komunikatywnego przekazywania wiedzy, stoi zadanie zbudowania dobrego kontaktu z podopiecznymi i ich rodzicami, tak by każda ze stron uczestnicząca w relacji czuła się w niej komfortowo. Najczęstszą przyczyną zachwiania takiego stanu jest pojawienie się technik psychomanipulacyjnych, które w sposób nieetyczny i bezkompromisowy zaburzają kontakt. Techniki wywierania wpływu na ludzi stosowane mogą być bezwiednie i wykorzystywane zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.
Tym samym bardzo ważna jest świadomość pedagogów, iż ich praca nie jest wolna od technik psychomanipulacji, stosowanych zarówno przez uczniów, jak i ich rodziców.
Celem szkolenia będzie zaprezentowanie rodzajów psychomanipulacji, którym mogą być poddawani nauczyciele oraz sposobów na skuteczną ochronę przed ich skutkami.

Prowadzenie:  dr Milena Wawrzyniak-Kostrowicka – absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w WSB we Wrocławiu. Pedagog z doświadczeniem w pracy w szkole podstawowej oraz gimnazjum.

Termin: 26.02.2013
Miejsce: Przedszkole nr 62 we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 97
Czas: w godz. 16.00 – 19.00
Zapisy: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia)
Kontakt: tel. 695 745 135
Koszt szkolenia: 100 zł od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie należności za udział w szkoleniu najpóźniej do 20.02.2013 na konto Stowarzyszenia. Numer konta prześlemy e-mailowo potwierdzając przyjęcie zgłoszenia. Prosimy o dodatkową informację: adres i NIP placówki /firmy, jeśli potrzebny jest rachunek.