Diagnoza i programowanie terapii komunikacji dzieci niewerbalnych i werbalnych z ASD

Termin: 15.10.2022 (sobota)
w godz. 09.00 – 16.00

Miejsce: Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu, ul. Młodych Techników 58

Prowadząca:

mgr Magdalena Tarnawska – ukończyła studia na UMCS w Lublinie: pedagogikę

specjalną i logopedię oraz na Akademii Medycznej we Wrocławiu: neurologopedię

kliniczną, dyplomowany terapeuta osób z autyzmem. Od 15 lat zajmuje się diagnozą

i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży, pracując jako logopeda w poradni, szkole i

przedszkolu. Obecnie prowadzi gabinet neurologopedyczny „Mowa na

Opak. Autorka pomocy do terapii „Koty, płoty, samoloty. Modelowanie zdań.”

Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach doskonalących z zakresu diagnozy

logopedycznej i metod terapeutycznych, certyfikowany diagnosta ADOS – 2.

Szkolenie dla: logopedów, neurologopedów, studentów logopedii, terapeutów (pedagogów,

psychologów) zainteresowanych problematyką komunikacji.

Szkolenie przygotowujące do diagnozy i terapii komunikacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na różnym poziomie funkcjonowania: niewerbalnych i werbalnych. Podczas szkolenia omówiony zostanie autorski kwestionariusz do diagnozy komunikacyjnej, a także przedstawione zostaną gotowe propozycje zabaw i aktywności i strategii terapeutycznych do wykorzystania na zajęciach z dziećmi. Zaprezentowane zostaną techniki terapeutyczne oraz przykładowe pomoce do pracy. Propozycje będą dotyczyły zajęć indywidulanych, jak i grupowych. Jedną z części szkolenia będzie również przedstawienie modelu pracy z rodzicami podczas terapii logopedycznej dzieci z ASD.

Program szkolenia:

1. Diagnoza logopedyczna dziecka z ASD – autorski kwestionariusz diagnozy.

2. Wprowadzenie do terapii logopedycznej dzieci z ASD.

3. Techniki pracy terapeutycznej wyzwalające komunikację.

4. Rola stylu interakcji w pracy terapeutycznej.

5. Zabawa jako podstawa oddziaływań terapeutycznych – warsztat.

6. Funkcje komunikacyjne – plan terapii logopedycznej.

7. Aktywności rozwijające komunikację werbalną – warsztat. 8. Model pracy z rodzicami dzieci z ASD podczas terapii logopedycznej.

Koszt: 370 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia)