Diagnoza socjoterapeutyczna

DIAGNOZA SOCJOTERAPEUTYCZNA – narzędzie przydatne w pracy nauczyciela.

Socjoterapia na stałe wpisała się w proces pomagania i wychowywania „trudnej młodzieży” oraz przywracania jej do prawidłowego życia w społeczeństwie. Zdobycze tej techniki terapeutycznej są również bardzo przydatne w pracy w szkole. Narzędzie diagnozy socjoterapeutycznej stosowane w pracy nauczyciela pozwala na lepsze poznanie i zrozumienie sytuacji ucznia. Spojrzenie na ucznia z innej perspektywy pomaga nawiązać bardziej satysfakcjonującą dla obu stron relację i ułatwia radzenie sobie z wychowankami w trudnych sytuacjach. Pełniejsze rozumienie problemu dziecka ułatwi nauczycielowi utrzymać dystans emocjonalny, co w znaczący sposób może podnieść komfort jego pracy.

Program szkolenia:

  1. Poznanie istoty socjoterapii.
  2. Tworzenie diagnozy socjoterapeutycznej.
  3. Tworzenie doświadczeń korekcyjnych.
  4. Poznanie zasad prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.
  5. Nabywanie umiejętność spojrzenia na dzieci i młodzież z socjoterapeutycznej perspektywy.

Prowadzący: mgr Paweł Romaszko – psycholog, socjoterapeuta, doświadczenie w pracy w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej (dawny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii). Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze terapeutycznym, interwencyjnym i edukacyjnym dla młodzieży z trudnościami, niedostosowanych społecznie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadził zajęcia socjoterapeutyczne w szkołach podstawowych oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Zajmuje się także treningiem biofeedback. Udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom w trudnych sytuacjach wychowawczych oraz w pracy z grupą.

Adresaci : nauczyciele, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, studenci.

Termin: 17.11.2014 w godz. 16.00-19.00
Miejsce: Sektor 3, ul. Legnicka 65
Cena: 100 zł od osoby. W cenę wliczone są: przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy – e-mail: szkolenia@familandia.pl lub pod nr tel. 695-745-135, 503 41 38 51