Diagnoza psychologiczna sytuacji rodzinnej klienta w oparciu o teorię Systemowej Terapii Rodzin

Termin: 12 i 13.04.2014 (sobota, niedziela), w godz. 09.00 – 19.00
Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii i Pedagogiki, ul. Dawida 1.

Prowadzący: mgr Maria Różańska – psycholog, psychoterapeuta, dyrektor Ośrodka Szkoleń Systemowych z Krakowa akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i mgr Piotr Podgórski – psycholog , pracownik Ośrodka Szkoleń Systemowych.

Program szkolenia:
Psycholodzy i pedagodzy często spotykają się w swojej pracy z rodzicami borykającymi się z różnego rodzaju kłopotami wychowawczymi. Poczynając od niewielkich, takich jak drobne nieposłuszeństwa dzieci, po bardzo poważne, wręcz zagrażające życiu, jak uzależnienie od narkotyków, próby samobójcze, zaburzenia jedzenia. Większość takich zachowań ma związek ze sposobem funkcjonowania rodziny. Na zrozumienie kontekstu rodzinnego trudności psychologicznych dzieci i młodzieży pozwala teoria systemowej terapii rodzin, której podstawowe zasady przedstawia proponowane szkolenie.

Dzień pierwszy:
– Rodzina jako system wzajemnie powiązanych jednostek: warsztaty z fragmentem wykładowym.
– Zasady przyjmowania zgłoszenia do terapii rodzin: warsztaty z elementami wykładowymi.
– Ćwiczenia w myśleniu systemowym.
– Hipotezowanie i budowanie pytań cyrkularnych wokół rodzin przedstawianych przez uczestników szkolenia: warsztaty z możliwością superwizji.

Dzień drugi:
– Pierwsze spotkanie z rodziną – analiza zapisu video pierwszej sesji rodzinnej prowadzonej przez terapeutów OSS.
– Ćwiczenia w myśleniu systemowym.
– Praca z rodziną symulowaną – identyfikowanie rozumienia problemów przez poszczególnych członków rodziny: warsztaty.
– Dyskusja na temat możliwości zastosowania systemowej terapii rodzin w poradnictwie.

Koszt: 450 zł od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, obiady, zaświadczenia oraz materiały dydaktyczne dla uczestników. Szkolenie wlicza się do godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie psychoterapii wymaganych do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 503 41 38 51.