Dzieci z Zespołem Aspergera i ze spektrum autyzmu.

Termin: 08.11.2021 (poniedziałek), w godz.: 17.30 – 20.30

Miejsce: ONLINE na platformie Zoom

Prowadząca: mgr Krystyna Pawelec – psycholog dziecięcy, terapeuta integracji sensorycznej, tyflopedagog.

W szkoleniu mogą brać udział specjaliści (nauczyciele, logopedzi, pedagodzy i psycholodzy szkolni), studenci psychologii i pedagogiki oraz rodzice dzieci z ZA i ze spektrum autyzmu.

Program szkolenia:

  1. Charakterystyka całościowych zaburzeń rozwojowych.
  2. Jak rozpoznać czy dzieci mają Zespół Aspergera (ZA), Autyzm.
  3. Jak spróbować zrozumieć osoby dotknięte ZA i Autyzmem?
  4. Metody pracy z uczniem z ZA lub Autyzmem.
  5. Rozmowa z rodzicami uczniów z ZA i Autyzmem.
  6. Seksualność osób z ZA i Autyzmem.

Koszt: 130 zł  od osoby. W cenę wliczone są zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników w formie elektronicznej.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51