Dziecko z dysleksją

Dziecko z dysleksją – jak wspomagać i wspierać. Symptomy dysleksji, warsztat pracy nauczyciela dziecka z dysleksją.

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Do tych specyficznych trudności należą także dysortografia, dyskalkulia oraz dysgrafia charakteryzujące się odmiennym obrazem klinicznym i symptomami. Przyczyną dysleksji są zaburzeniami funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

Tematyka:
1. Dysleksja – ujęcie psychopedagogiczne.
2. Symptomy specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu na różnych etapach rozwoju.
3. Dynamika symptomów dysleksji;
4. Jak pomagać dzieciom z dysleksją, czyli nauczycielskie know how.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli pracujących z dziecmi zdiagnozowanymi w kierunku dysleksji lub prezentujących objawy trudności w czytaniu i pisaniu.Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w obszarze wspomagania dziecka z dysleksją oraz wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela.

Prowadzenie: dr Katarzyna Kokot , neurologopeda, dr pedagogiki, terapeuta dysleksji
Termin:  07.11.2012, w godz. 16.00 – 19.00
Miejsce: Przedszkole nr 62, Wrocław ul. Stabłowicka 97
Koszt: 100 zł od osoby
Zapisy: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia)
Kontakt: tel. 503 413 851

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie należności za udział w szkoleniu najpóźniej do  07.11.2012 na konto Stowarzyszenia. Numer konta prześlemy e-mailowo potwierdzając przyjęcie zgłoszenia. Prosimy o dodatkową informację: adres i NIP placówki /firmy, jeśli potrzebny jest rachunek.