Elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi

Termin: 21.04.2021 (środa) w godz. 18.00-20.00

Miejsce: Szkolenie ONLINE na platformie ZOOM.

Prowadząca: mgr Agata Rudzińska-Zigouraspedagog specjalny z ponad 20-letnim stażem pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i problemami edukacyjnymi. Nauczyciel dyplomowany. Obecnie nauczycielka przedszkola specjalnego, w którym wprowadziła innowację pedagogiczną w postaci metody Marii Montesorii w pracy z dziećmi upośledzonymi.

Szkolenie dla nauczycieli przedszkolnych i nauczania początkowego uczących dzieci w normie rozwojowej oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolenie połączone z zajęciami warsztatowymi zapozna uczestników z podstawowymi założeniami pedagogiki Montessori oraz elementami metody do wykorzystania podczas dnia pracy w przedszkolu lub szkole.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

  1. Będzie znał podstawy pedagogiki Montessori.
  2. Będzie miał nowe, ciekawe koncepcje zaplanowania i przeprowadzenia atrakcyjnych zajęć dotyczących czterech pór roku, zajęć wyciszających, niebanalnych i ciekawych uroczystości urodzinowych.
  3. Pozna interesujące elementy metody do wykorzystania podczas dnia pracy

• Kalendarz kołowy pór roku

• Kalendarz liniowy

• Lekcje ciszy

• „Urodzinowe słoneczko” – urodziny po montesoriańsku.

Koszt: 100 zł  od osoby. W cenę wliczone są zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników wraz z scenariuszami zajęć w formie elektronicznej.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51