Family&Work Balance

Jesteśmy organizacją pozarządową, która od początku swojego istnienia jest ukierunkowana na działania dla dobra rodziny. Od 2011 roku przeprowadziliśmy setki godzin zajęć, warsztatów i konsultacji indywidualnych wspierających rozwój rodziców i ich dzieci.

W ramach rozwoju naszej działalności powstał projekt Family&Work Balance skierowany do firm. Jako praktycy i badacze zajmujący się rodziną w różnych fazach jej rozwoju, posiłkując się wynikami badań własnych oraz dostępnych w literaturze specjalistycznej, zauważamy ogromną zależność pomiędzy sytuacją rodzinną pracownika a jego efektywnością w miejscu pracy. Stres związany z:
– pojawieniem się dziecka w rodzinie,
– niepewnością własnych kompetencji wychowawczych,
– problemami wychowawczymi,
– ponowną adaptacją po powrocie z urlopu macierzyńskiego,
stanowi poważne utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu zawodowym, „odrywa” od obowiązków i nie pozwala na pełne wykorzystywanie profesjonalnego potencjału i kompetencji specjalistów.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, proponujemy zestaw warsztatów przeznaczonych dla pracowników Państwa firmy, które mogą zostać zrealizowane w ramach firmowych Dni dla Rodziny lub w dowolnym, dogodnym dla Państwa terminie.

W celu poznania naszej oferty prosimy o kontakt:
e-mail: kontakt@familandia.pl
tel. 782 162 189

Zapraszamy do współpracy
Agnieszka Helwing-Brodala
Prezes Zarządu Stowarzyszenia FamiLANDIA