Figlowanie na dywanie

Zapraszamy nauczycieli na szkolenie:

Figlowanie na dywanie – muzyka i plastyka nie tylko dla smyka

Termin: 04.04.2020 w godz. 09.00-14.00
Miejsce: Przedszkole pod Wierzbami, ul. Stabłowicka 95, Wrocław

Cele:
– poznanie zespołowych gier integrujących grupę, klasę
– wzbogacenie warsztatu w zakresie prac plastycznych i dekoracji,
– pomysły na pasowanie na przedszkolaka i inne imprezy, festyny z udziałem rodziców oraz
dziadków
– zapoznanie z ziołolecznictwem,
– zapoznanie dzieci z mieszkańcami zoo przy wykorzystaniu metod plastycznych,
muzycznych.
Tematyka:
– zabawy muzyczno- ruchowe do wykorzystania na zajęciach i lekcjach,
– proste tańce, które można wykorzystać na uroczystościach np. z okazji pasowania,
– proste prace plastyczne z wykorzystaniem twórczego materiału plastyczno – dekoracyjnego,
– proste prace plastyczne z wykorzystaniem klamerek, folii, pisaków permanentnych, talerzy
jednorazowych, papieru, ziół i innych materiałów.
– mnóstwo zabaw integrujących dla dzieci oraz rodziców, tańców a także autorskich piosenek
Wszystkie materiały zapewniają prowadzący.
Opracowanie i płyta cd z podkładami dla każdego uczestnika!

Prowadzące: mgr Magdalena Wasilewska, mgr Katarzyna Weręgowska

Koszt: 160 zł od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51