Harce i zabawy na łące

WARSZTATY PLASTYCZNO-MUZYCZNE

Termin: 14.03.2020 w godz. 09.00-13.30 

Miejsce: Przedszkole pod Wierzbami, ul. Stabłowicka 95, Wrocław

Prowadzące:

mgr Magdalena Wasilewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, socjoterapeutka, oligofrenopedagog, animator Polskiego Stowarzyszenia  Pedagogów i Animatorów  ,,KLANZA” , współautorka książek dla dzieci ”Grafomotoryka dla smyka” oraz „Odkrywamy świat od najmłodszych lat”.

mgr Katarzyna Weręgowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, socjoterapeutka, instruktor orgiami III stopnia.

Cele szkolenia:

– poznanie zespołowych gier integrujących grupę, klasę

– wzbogacenie warsztatu w zakresie prac plastycznych i dekoracji,

– wzbogacenie własnych umiejętności w zakresie zabaw rytmiczno-ruchowych,

– zapoznanie dzieci z mieszkańcami łąki przy wykorzystaniu  metod plastycznych, muzycznych.

Tematyka:

– wiosenne zabawy muzyczno- ruchowe do wykorzystania na zajęciach i lekcjach,

– proste tańce, które można wykorzystać na uroczystościach np. z okazji Dnia Matki

– proste prace plastyczne z wykorzystaniem twórczego materiału plastyczno – dekoracyjnego,

– proste prace plastyczne z wykorzystaniem klamerek, drucików kreatywnych, papieru

– pomysły na nietuzinkowe, efektowne prezenty, które wykona każde dziecko np. z okazji dnia Matki

– wiele zabaw integracyjnych i pomysłów na wiosenne prace plastyczne

Koszt: 160 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników. Opracowanie i płyta  CD z podkładami dla każdego uczestnika!

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51