Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?

Zapraszamy Państwa serdecznie na szkolenie, które na nasze zaproszenie poprowadzi dla nas Stowarzyszenie Twoja Sprawa z Warszawy.

Termin: 08.03.2018 w godz. 15.30 – 17.00 – wykład + 30 min – czas na pytania, dyskusję
Miejsce: Sektor 3, ul. Legnicka 65, Wrocław
Koszt: 50 zł/ osobę
Zapisy: kontakt@familandia.pl

Szkolenie obejmuje kilka części, mających na celu poszerzenie świadomości i wiedzy rodziców i nauczycieli, a także wskazanie praktycznych rozwiązań i inspiracji. Podstawowym celem spotkania jest przygotowanie dorosłych do rozmowy z dziećmi na temat pornografii i jej szkodliwości. Potrzeba bardzo niewiele, by pomóc swojemu dziecku! Czasem wystarczy kilka wskazówek by przełamać wątpliwości i obawy. Bezpieczeństwo i dobro dzieci jest dla każdego rodzica bezcenne, a po tym spotkaniu będzie zdecydowanie łatwiej.

Zagadnienia jakie zostaną poruszone:

  1. Stopień powszechności kontaktu z pornografią wśród polskich dzieci. Wiek inicjacji takich kontaktów.
  2. Omówienie zjawiska współczesnej pornografii i skali problemu.
  3. Konsekwencje kontaktu z pornografią.
  4. Możliwości wykorzystania technologii do ochrony dzieci.
  5. Rola autorytetu rodziców.
  6. Jak i kiedy rozmawiać o pornografii?
  7. Zasady i reguły wspierające ochronę.

Rodzice i nauczyciele uczestniczący w szkoleniu otrzymają materiały oraz wskazówki, gdzie mogą pozyskać więcej wiedzy o tym, jak rozmawiać z dziećmi o problemie i szkodliwości pornografii. Podczas prelekcji istnieje możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Zachęcamy do kontaktu i odwiedzenia strony internetowej Stowarzyszenia Twoja Sprawa

Prelekcję poprowadzi:

Izabela Karska – na co dzień pracuje jako szkoleniowiec i specjalista ds. komunikacji w Stowarzyszeniu Twoja Sprawa w Warszawie. Jest absolwentką Psychologii Społecznej i Biznesu Uniwersytetu SWPS w   Warszawie oraz Andragogiki Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Ukończyła także podyplomowo kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Posiada doświadczenie w opracowaniu i koordynacji długoterminowych projektów kulturalnych i   edukacyjnych w tym Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego jest założycielką i pomysłodawczynią programów na lata 2010 – 2015. Praktycznie realizowała różne formy edukacji dla dorosłych i młodzieży w formie wykładów, warsztatów i szkoleń. Współpracowała z instytucjami pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi w obszarze public relations i public affairs w roli doradcy i specjalisty od komunikacji kryzysowej i wizerunku. Pracowała z rodzicami i rodzinami dzieci w różnym wieku, także jako pedagog i doradca w Powiatowym Ośrodku Wsparcia przy PCPR. Jest członkiem zarządu Fundacji Razem w Dojrzałość wspierającej młodzież usamodzielniającą się. W ramach działalności STS prowadzi prelekcje dla rodziców pt. „Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?”.

Z A P R A S Z A M Y 🙂