Jak mówić aby dzieci słuchały,

jak słuchać, aby dzieci mówiły? – dla nauczycieli

Termin: (czterospotkaniowy warsztat)

22.04.2016 (piątek), w godz. 16.00 – 19.00
23.04.2016 (sobota)
, w godz. 09.00 – 13.00
06.05.2015 (piątek), w godz. 16.00 – 19.00
07.05.2015 (sobota)
, w godz. 09.00 – 13.00

Miejsce: Przedszkole nr 62, Wrocław ul. Stabłowicka 97

Prowadzący: mgr Agnieszka Helwing-Brodala – pedagog o specjalizacji poradnictwo, absolwentka Szkoły Pomocy Psychologicznej we Wrocławiu, trener Wideotreningu Komunikacji. Pracuje z rodzinami wspierając je w trudnościach wychowawczych, autorka projektów edukacyjnych i wychowawczych dla rodziców oraz projektów wspierających matki w początkowym okresie macierzyostwa. Prowadzi również terapię pedagogiczną.

mgr Paweł Romaszko – psycholog, socjoterapeuta, doświadczenie w pracy w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze terapeutycznym, interwencyjnym i edukacyjnym dla młodzieży z trudnościami, niedostosowanych społecznie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom w trudnych sytuacjach wychowawczych oraz w pracy z grupą. Zajmuje się także treningiem biofeedback.

Program szkolenia:

Szkolenie na podstawie książki A. Faber i E. Mazlish pod tym samym tytułem, dostosowane do pracy nauczyciela. Celem szkolenia jest poznanie alternatywnych sposobów komunikacji z dziedmi. Każdy warsztat to również praktyczne przećwiczenie nowych umiejętności oraz rozmowy o konkretnych problemach uczestników.

Program:
1. Stawianie i przestrzeganie granic.
2. Rozpoznawanie uczud dziecka i pomoc w radzeniu sobie z uczuciami.
3. Zachęcanie do współpracy.
4. Co zamiast karania.
5. Konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów w klasie.
6. Zachęcanie do samodzielności.
7. Przyjmowanie ról przez dzieci w grupie.
8. Magiczna moc doceniania.
Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi: dyskusje, udział w scenkach, ćwiczenia, praca w grupkach. Cykl obejmuje 4 spotkania, razem 18h zegarowych.

Koszt: 350 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51