Jak pomóc dziecku z głębokimi zaburzeniami mowy i języka

Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się terapią i wspieraniem rozwoju językowego dzieci wykazujących głębokie trudności w  nabywaniu systemu językowego (zaburzenia  komunikacji w autyzmie, niepełnosprawność intelektualna, uszkodzeniach słuchu, alalia i afazja dziecięca).

Po ukończeniu warsztatu uczestnik:

  1. Zdobędzie podstawową wiedzę na temat mechanizmów tych zaburzeń.
  2. Pozna program terapii logopedycznej specjalnie skonstruowany pod względem fonetycznym, fleksyjnym i składniowym.
  3.  Pozna zasady nauki nabywania systemu językowego przez dziecko o bardzo niskich umiejętnościach wyjściowych.

Adresaci: logopedzi, terapeuci, nauczyciele .

Prowadząca: dr Anna Żywot – logopeda, dr nauk humanistycznych. Współautorka programu terapii dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej „POWTARZAM. ROZUMIEM, NAZYWAM” oraz innych publikacji z tego zakresu.Prowadzi własną praktykę logopedyczną.

Termin: 08.02.2014 w godz. 10.00-14.00
Miejsce: Przedszkole nr 62 we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 97
Cena: 250 zł od osoby. W cenę wliczone są: przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy – e-mail: szkolenia@familandia.pl lub pod nr tel. 695-745-135