Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS

Test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Ocena wiedzy i umiejętności.

Termin: 04.07.2020 w godz. 09.00-13.00
Miejsce: szkolenie ONLINE na platformie zoom

Prowadząca:

mgr Bożena Gubała – oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i początkowego. Od wielu  lat powadzi diagnozę i terapie dzieci w wieku przedszkolnym również w zakresie gotowości szkolnej.

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Warsztat adresowany jest dla nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów grup przedszkolnych, w których dzieci realizują roczne obowiązkowe przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej.

Tematyka:

Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS są testem służącym do oceny najważniejszych umiejętności dzieci 6-letnich, spełniających obowiązek przedszkolny. Umożliwia ocenę dzieci w 13 obszarach umiejętności, a opracowane normy pozwalają nauczycielowi na zorientowanie się, czy dane dziecko rozwija się prawidłowo w poszczególnych obszarach, czy też wymaga dodatkowego wsparcia edukacyjno-terapeutycznego.

Celem badania Kartami Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS jest określenie stopnia przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej, określenie poziomu umiejętności dzieci w poszczególnych obszarach badania, wychwycenie dzieci z problemami i skierowanie ich na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowanie dla nich indywidualnych programów wspomagania rozwoju. Diagnoza testem KOGS może również pomóc rodzicom w poznaniu poziomu przygotowania ich dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Program szkolenia:

  1. KOGS na tle innych narzędzi diagnostycznych
  2. Dlaczego opracowano KOGS-a?
  3. KOGS a podstawa programowa
  4. Własności psychometryczne KOGS-a
  5. Charakterystyka testu

5.1. Instrukcje szczegółowe + karty KOGS-a
5.2. Diagnoza jesienna, omówienie zeszytów diagnostycznych
5.3. Diagnoza wiosenna, omówienie zeszytów diagnostycznych
6. Procedura badania
7. Analiza instrukcji, rodzaje prób diagnostycznych
8. Praktyczne zastosowanie testu KOGS – diagnoza jesienna
8.1. Samodzielna ocena dzieci
9. Praktyczne zastosowanie testu KOGS – diagnoza wiosenna
9.1. Samodzielna ocena dzieci
10. Liczenie wypowiedzi dzieci
10.1. Samodzielna ocena dzieci
11. Wnioski diagnostyczne i dodatkowe badania
12. Przykładowa opinia gotowości szkolnej
13. Program komputerowy KomKOD
14. Rozdanie certyfikatów

Koszt: 220 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa oraz certyfikat KOMLOGO dla uczestników. W trosce o prawidłowe wykorzystanie narzędzia i rzetelną diagnozę, z testu KOGS korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły szkolenie prowadzone przez autorki i otrzymały w/w certyfikat.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51