Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS

Test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci kończących edukację przedszkolną. Ocena wiedzy i umiejętności.

Termin: 20.11.2021 w godz. 09.00-13.45
Miejsce: szkolenie ONLINE na platformie Zoom

Prowadzące:

  • dr Joanna Gruba: doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim, logopedii i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz informatyki szkolnej na Uniwersytecie Śląskim Jest autorką i współautorką narzędzi diagnostycznych oraz licznych książek naukowych i naukowo-dydaktycznych.
  • mgr Bożena Gubała: Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i początkowego. Od wielu  lat powadzi diagnozę i terapie dzieci w wieku przedszkolnym również w zakresie gotowości szkolnej

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Warsztat adresowany jest dla nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów grup przedszkolnych, w których dzieci realizują roczne obowiązkowe przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej.

Tematyka:

Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS są testem służącym do oceny najważniejszych umiejętności dzieci 6-letnich, spełniających obowiązek przedszkolny. Umożliwia ocenę dzieci w 13 obszarach umiejętności, a opracowane normy pozwalają nauczycielowi na zorientowanie się, czy dane dziecko rozwija się prawidłowo w poszczególnych obszarach, czy też wymaga dodatkowego wsparcia edukacyjno-terapeutycznego.

Celem badania Kartami Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS jest określenie stopnia przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej, określenie poziomu umiejętności dzieci w poszczególnych obszarach badania, wychwycenie dzieci z problemami i skierowanie ich na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowanie dla nich indywidualnych programów wspomagania rozwoju. Diagnoza testem KOGS może również pomóc rodzicom w poznaniu poziomu przygotowania ich dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Program szkolenia:

1. KOGS na tle innych narzędzi diagnostycznych

2. Dlaczego opracowano KOGS-a?

3. KOGS a podstawa programowa

4. Własności psychometryczne KOGS-a

5. Charakterystyka testu

     5.1. Instrukcje szczegółowe + karty KOGS-a

     5.2. Diagnoza jesienna, omówienie zeszytów diagnostycznych

     5.3. Diagnoza wiosenna, omówienie zeszytów diagnostycznych   

     5.4 Liczenie wypowiedzi dzieci

6. Procedura badania grupowego :

   – analiza instrukcji, rodzaje prób diagnostycznych

7. Procedura badania indywidualnego.

   – analiza instrukcji, rodzaje prób diagnostycznych

8. Praktyczne zastosowanie testu KOGS – diagnoza jesienna

     8.1. Samodzielna ocena dzieci

9. Praktyczne zastosowanie testu KOGS – diagnoza wiosenna

     9.1. Samodzielna ocena dzieci

10. Program komputerowy KomKOD:

     10.1 Ocena prób diagnostycznych

     10.2. Generowanie druku MEN

11. Wnioski diagnostyczne i dodatkowe badania

12. Przykładowa opinia gotowości szkolnej

13. Rozdanie certyfikatów

Koszt: 50 zł  od osoby (CENA PROMOCYJNA!). W cenę wliczony jest certyfikat KOMLOGO dla uczestników. W trosce o prawidłowe wykorzystanie narzędzia i rzetelną diagnozę, z testu KOGS korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły szkolenie prowadzone przez autorkę i otrzymały w/w certyfikat.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51

UWAGA!
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zabronione jest nagrywanie szkoleń online.
Równocześnie bardzo prosimy o uczestniczenie w szkoleniach z włączonymi kamerami.