KOJD-AFA – Karty Oceny Języka Dziecka Afatycznego

Narzędzie do oceny jakościowej i planowania terapii.

Termin: 04.12.2021 w godz. 10.00-15.00
Miejsce: szkolenie ONLINE na platformie Zoom

Prowadzące:
mgr Elżbieta Drewniak-Wołosz – psycholog, neurologopeda, od lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji. Obecnie pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Afatycznych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie. Autorka publikacji poświęconych problematyce dzieci z n. m. o typie afazji.

mgr Anna Paluch – psycholog, logopeda, od lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji. Obecnie prowadzi gabinet prywatny i  pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w  Krakowie. Autorka publikacji poświęconych problematyce dzieci z n. m. o typie afazji.

Opis szkolenia:

Warsztat adresowany jest do logopedów, psychologów, pedagogów, pragnących zapoznać się z narzędziem diagnostycznym, jakim jest KOJD- AFA.
Karty Oceny Języka Dziecka afatycznego – KOJD- AFA są narzędziem przeznaczonym do jakościowej diagnozy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym mających trudności w percepcji i ekspresji mowy. Składają się z 2 części. Pierwsza Karta Oceny Języka Dziecka- AFA   (KOJD- AFA I) jest  przeznaczona do badania dzieci młodszych, zwykle  w przedziale wieku przedszkolnego. Druga Karta Oceny Języka Dziecka  (KOJD – AFA II) nawiązuje  do części pierwszej, ale zawiera zadania trudniejsze, odpowiednie dla dzieci i młodzieży  w wieku szkolnym.

Program szkolenia:

1. Podstawowe informacje dotyczące diagnozy n. m. o typie afazji(cel i warunki diagnozy, co poddajemy ocenie).
2. Charakterystyka zaburzenia  (obawy specyficzne i niespecyficzne).
3. Przedstawienie najważniejszych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie dzieci z zaburzeniem językowym.
4. Prezentacja i charakterystyka narzędzia KOJD -AFA.
·         Podstawowe założenia i sposoby dotyczące przeprowadzania diagnozy n. m. o typie afazji.
·         Budowa narzędzia: przedstawienie i omówienie obu części   narzędzia  KOJD -AFA (kolejnych zadań i ich zastosowania).
5. Analiza  wykonania zadań  zawartych w II części narzędzia KOJD -AFA (wykorzystanie nagrań filmowych i dźwiękowych oraz/lub  wypełnionych kart zapisu):
·         Szczegółowe, analityczne omówienie sposobu wykonania prób. ze zwróceniem uwagi na trudności  językowe będące specyficznymi objawami zaburzenia
·         Porównanie wykonania  wybranych prób przez:
– dziecko z przewagą zaburzeń rozumienia (percepcji) mowy,
– dziecko z przewagą zaburzeń mowy czynnej (ekspresji. mowy).
6. Omówienie i podsumowanie wyników badań, z wykorzystaniem wiedzy o czynnościach mowy i podsystemach  języka.
7. Pytania, dyskusja.

Koszt: 390 zł  od osoby. W cenę wliczone są zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51

UWAGA!
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zabronione jest nagrywanie szkoleń online.
Równocześnie bardzo prosimy o uczestniczenie w szkoleniach z włączonymi kamerami.