KOLD programy terapii

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka-Programy Terapii – KOLD-PT – modelowanie programów terapii na podstawie diagnozy testem KOLD

Terminy na rok 2022: 
27.03.2023 (poniedziałek) w godz. 17.00-20.30 rejestracja do 22.03.23
23.04.2023 (niedziela) w godz. 09.00-12.30 rejestracja do 18.04.23
27.05.2023 (sobota) w godz. 09.00-12.30 rejestracja do 23.05.23

Miejsce: szkolenie ONLINE na platformie Zoom

UWAGA! W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające certyfikat uprawniający do wykorzystania testu KOLD. Ukończenie szkolenia KOLD-PT uprawnia do korzystania z programów terapii w module KOLD, który jest zamieszczony w programie KomKOD. Program dostępny jest tylko wersji na system operacyjny WINDOWS (wersja: 7, 8, 8.1, 10).

Więcej informacji na temat programu KomKOD można znaleźć w instrukcji do programu dostępnej tutaj. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma roczną licencję na moduł KOLD w programie KomKod.

Prowadząca: dr Joanna Gruba: doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim, logopedii i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz informatyki szkolnej na Uniwersytecie Śląskim. Jest autorką i współautorką narzędzi diagnostycznych oraz licznych książek naukowych i dydaktyczno-naukowych.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do specjalistów posługujących się w swojej pracy diagnostycznej testem KOLD i chcących prowadzić pracę terapeutyczną w oparciu o gotowe programy terapii KOLD, które są generowane na podstawie wykonanego badania i dzięki temu dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych badanego dziecka.

Tematyka:

Programy terapii KOLD zostały opracowane, aby ułatwić specjalistom prowadzącym diagnozę za pomocą testu KOLD opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów terapii, które są ukierunkowane na szczególne potrzeby badanego dziecka. Ćwiczenia przygotowano dla wszystkich przedziałów wiekowych oraz obszarów i kategorii rozwoju ocenianych przez KOLD.

Program terapii dostosowuje poziom i rodzaj ćwiczeń terapeutycznych do zdiagnozowanych opóźnień i deficytów występujących u dziecka, a także pozwala na wykorzystanie w terapii posiadanego potencjału rozwojowego dziecka. Dla wszystkich niewykonanych prób w obrębie poszczególnych kategorii opracowano od 5 do 10 ćwiczeń terapeutycznych. Ćwiczenia te zostały dokładnie opisane pod względem celów ogólnych i szczegółowych terapii oraz osiąganych umiejętności, a także przedstawiony został ich przebieg.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat pozwalający na korzystania z modułu KOLD – PROGRAMY TERAPII.

Program szkolenia:

  1. Diagnoza testem KOLD jako podstawa konstruowania programów terapii.
  2. Charakterystyka ćwiczeń terapeutycznych
  3. Funkcjonalności programu KomKOD – omówienie
  4. Samodzielna praca w programie KomKOD
  5. Generowanie programu terapeutycznego na podstawie diagnozy dziecka
  6. Ćwiczenia praktyczne – generowanie indywidualnych programów terapii na podstawie przygotowanych przypadków dzieci z różnorodnymi zaburzeniami w rozwoju

Koszt: 270 zł. W cenę wliczone są zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51

UWAGA!
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zabronione jest nagrywanie szkoleń online.
Równocześnie bardzo prosimy o uczestniczenie w szkoleniach z włączonymi kamerami.