Komunikacja z rodzicami

praktyczny warsztat dla nauczycieli. 

Termin: 08.12.2018 (sobota) w godz. 09.00-14.00

Miejsce: Zespół Szkół nr 18, ul. Młodych Techników 58 we Wrocławiu.

Program szkolenia:

  1. Budowanie kontaktu, sposoby konstruktywnego porozumiewania się.
  2. Komunikacja interpersonalna werbalna i niewerbalna – spójność komunikatów.
  3. Bierne i aktywne słuchanie.
  4. Identyfikacja własnych modelów zachowań.
  5. Jak radzić sobie z presją i manipulacją?
  6. Kształtowanie umiejętności przyjmowania i wyrażania krytyki.
  7. Sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Prowadzący:
mgr Agnieszka Helwing-Brodala – pedagog o specjalizacji poradnictwo, absolwentka Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu (terapia Gestalt), trener Wideotreningu Komunikacji, terapeuta pedagogiczny, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w nurcie psychodynamicznym. Pracuje z rodzinami i nauczycielami wspierając ich w trudnościach wychowawczych, autorka projektów edukacyjnych i wychowawczych dla rodziców i nauczycieli oraz projektów wspierających matki w początkowym okresie macierzyństwa. Prowadzi terapię pedagogiczną dzieci i psychoterapię osób dorosłych.

mgr Paweł Romaszko – psycholog, socjoterapeuta, doświadczenie w pracy w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze terapeutycznym, interwencyjnym i edukacyjnym dla młodzieży z trudnościami, niedostosowanych społecznie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom w trudnych sytuacjach wychowawczych oraz w pracy z grupą. Zajmuje się także treningiem biofeedback.

Koszt: 180 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51