KOSF – Karty Oceny Słuchu Fonemowego

test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka. Warsztaty z projektowaniem terapii słuchu fonemowego.

Termin: 13.10.2018 (sobota), w godz. 09.00-13.00

Miejsce: Wrocław

Opis szkolenia:

Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF są pierwszym polskojęzycznym standaryzowanym testem przeznaczonym do oceny słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Pozwalają na ustalenie poziomu słuchu badanego dziecka w danej grupie wiekowej. Przeznaczony jest do badań diagnostycznych, przeprowadzanych przez nauczycieli 

wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, psychologów, logopedów, neurologopedów oraz innych osób zajmujących się oceną słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka. Warsztaty z projektowaniem terapii słuchu fonemowego.

Badanie KOSF-em obejmuje 4 grupy wiekowe: od trzeciego, od czwartego, od piątego i od szóstego roku życia. Konstrukcja testu umożliwia szybką i sprawną ocenę słuchu fonemowego dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko prezentuje prawidłowy rozwój słuchu fonemowego, czy wykazuje nieprawidłowości.

Program szkolenia:

 1. Teoretyczne ujęcie słuchu fonemowego:
 2. Karty Oceny Słuchu Fonemowego na tle innych narzędzi do diagnozy słuchu fonemowego
 3. Charakterystyka Kart Oceny Słuchu Fonemowego jako narzędzia diagnostycznego
 4. Prezentacja wnętrza teczki KOSF
 5. Omówienie karty diagnozy
 6. Procedura badania testem KOSF
  1. Prezentacja filmów przedstawiających prawidłowe badanie testem KOSF
  2. Obliczanie i interpretacja wyników, wnioski diagnostyczne
  3. Praktyczne zastosowanie testu KOSF dla dzieci w wieku przedszkolnym: analiza przypadku.
  4. Projektowanie terapii słuchu fonemowego
  5. Zaprezentowanie ćwiczeń oraz materiałów do terapii
  6. KOM-Kod – komputerowe wsparcie diagnozy KOLD
  7. Pogłębienie diagnozy innymi narzędziami – przedstawienie innych narzędzi do diagnozy KOMLOGO

Prowadzącamgr Karolina Spałek

Koszt: 250 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51