Kwietniowe propozycje

Zapraszamy Nauczycieli, Logopedów, Psychologów i Pedagogów szkolnych na najbliższe szkolenia:

Teoria umysłu – jak uczyć dzieci ze spektrum autyzmu czytania umysłu. Propozycje zabaw i ćwiczeń. ONLINE
22.04.2021 w godz. 18.00-20.00
Prowadząca: mgr Agata Rudzińska-Zigouras

KOZE – Karty Oceny Zachowania i Emocji ONLINE
23.04.2021 w godz. 16.00-20.30
Prowadząca: mgr Anna Bogacz-Rybczak

KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci. ONLINE
24.04.2021 w godz. 09.00-16.00
Prowadzące: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak

KORP PT – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Programy Terapii ONLINE
25.04.2021 w godz. 09.00-13.00
Prowadzące: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak

Trudne zachowania dzieci: bicie, gryzienie – w aspekcie zaburzeń integracji sensorycznej ONLINE
26.04.2021 w godz. 16.30-19.30
Prowadząca: mgr Krystyna Pawelec

Elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne ONLINE
28.04.2021 w godz. 18.00-20.00
Prowadząca: mgr Agata Rudzińska-Zigouras

Więcej propozycji znajdziecie w zakładce Szkolenia dla Nauczycieli i Logopedów