Maj 2021

Zapraszamy Nauczycieli i Rodziców na szkolenia w maju:

KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci. ONLINE
08.05.2021 w godz. 09.00-16.00
Prowadzące: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak

KORP PT – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Programy Terapii ONLINE
09.05.2021 w godz. 09.00-13.00
Prowadzące: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak

KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka ONLINE
15.05.2021 w godz. 09.00-17.45
Prowadząca: dr Joanna Gruba

KOLD PT – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka Programy Terapii ONLINE
16.05.2021 w godz. 09.00-13.00
Prowadząca: dr Joanna Gruba

Elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne ONLINE
19.05.2021 w godz. 18.00-20.00
Prowadząca: mgr Agata Rudzińska-Zigouras

Integracja sensoryczna – jak rozpoznać zaburzenia u dziecka? ONLINE
24.05.2021 w godz. 16.30-19.30
Prowadząca: mgr Krystyna Pawelec

KOZE – Karty Oceny Zachowania i Emocji ONLINE
28.05.2021 w godz. 16.00-20.30
Prowadząca: mgr Anna Bogacz-Rybczak

KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci. ONLINE
29.05.2021 w godz. 09.00-16.00
Prowadzące: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak

KORP PT – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Programy Terapii ONLINE
30.05.2021 w godz. 09.00-13.00
Prowadzące: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak