Mama równa się Kobieta Sukcesu

Celem warsztatów jest wskazanie na rolę kompetencji rodzinnych, czyli umiejętności i zasobów pozyskanych w rodzinie  dzięki pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych, będących jednocześnie cenną grupą umiejętności pożądaną przez współczesnych pracodawców. Warsztaty przeznaczone są dla kobiet planujących powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

Family competences to umiejętności pozyskane w rodzinie, niezwykle przydatne w życiu zawodowym.  To pula zasobów, które posiada każda kobieta, pełniąca rolę matki, lub długotrwałej opiekunki (np. osoby starszej). Są to umiejętności nabyte w wyniku edukacji nieformalnej – codziennego rozwiązywania „domowych” problemów, organizowania życia rodzinnego, wychowywania i opieki nad dziećmi, jednoczesnego godzenia pracy zawodowej i pracy wykonywanej w domu. Wszystkie kompetencje składające się na family competences są niezwykle cenione przez pracodawców, wiążą się bowiem z umiejętnością dostosowania się do zmieniających się zadań i wymogów, co stanowi cechę charakterystyczną większości obecnych przedsiębiorstw. Zasoby, które składają  się na kompetencje rodzinne są niezbędne w wykonywaniu niemal każdego zawodu.

Warsztat jest bezpłatny, współfinansowany przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl).logo Wrocławia

Termin: 19.03.2015 w godz. 16.30-18.30

Miejsce: Poradnia Rodzinna przy Parafii pw. Św. Anny, ul. Brodzka 160 we Wrocławiu

Prowadząca: Joanna Anioł – psycholog, pedagog, coach