Matematyka na wesoło dla grup przedszkolnych

Termin: 11.05.2016 (środa), w godz. 16.00 – 19.00

Miejsce: Przedszkole nr 62, ul. Stabłowicka 97, Wrocław

Prowadzące:
mgr Wiktoria Kiwior – socjolog i pedagog o specjalizacji w zakresie poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej oraz doktorantką w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Na co dzień pracuje w ośrodku działań twórczych, gdzie łączy pasję pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z arteterapią. Jej zainteresowania obejmują zagadnienia związane z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce, dysleksją, dyskalkulią oraz terapią pedagogiczną. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również edukacja nieformalna oraz edukacyjne oddziaływanie kultury popularnej. Dąży do zdobywania wiedzy w obszarze innowacyjnych metod pracy z dziećmi, w których łączy się naukę z zabawą.
mgr Karolina Skrzypek – absolwentka chemii i pedagogiki. Jej obszar zainteresowań obejmuje pracę z uczniami mającymi swoiste trudności w nauce. W związku z tym uczestniczy w warsztatach i szkoleniach poszerzających wiedzę i umiejętności („Uczeń z trudnościami arytmetycznymi”, „Terapia pedagogiczna w zakresie matematyki”). Posiada Certyfikat Terapeuty Dysleksji, uczestniczyła w pierwszej w Polsce konferencji „Dyskalkulia – diagnoza, terapia i wsparcie edukacyjne”. Na co dzień udziela korepetycji z chemii i matematyki. W swojej pracy wykorzystuje alternatywne dla szkolnych metody nauczania (gry planszowe, elementy terapii pedagogicznej, praktyczne eksperymenty).

Program szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego. W trakcie szkolenia przedstawione będą najważniejsze doniesienia z badań dotyczących rozwoju myślenia matematycznego oraz jego poszczególnych etapów, jak również połączenie teorii z praktyką, czyli zabawy, zajęcia i pomoce, jakie można stosować w grupie przedszkolnej, tak aby uczenie się matematyki było przyjemne i odnosiło największe efekty.

W programie:

  1. Charakterystyka etapów rozwoju myślenia matematycznego dzieci wieku od 3 do 7 lat.
  2. Zakłócenia w przebiegu rozwoju myślenia matematycznego.
  3. Intuicje matematyczne dzieci przedszkolnych.
  4. Rozwój dziecięcego liczenia.
  5. Wspomaganie rozumowania operacyjnego.
  6. Wspomaganie odporności emocjonalnej oraz sposobów pokonywania trudności w nauce.
  7. Kształtowanie dojrzałości do uczenia się matematyki.
  8. Praktyczne sposoby wspierania rozwoju myślenia matematycznego na różnych etapach rozwoju: zabawy, zajęcia, gry, pomoce dydaktyczne.
  9. Specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się matematyki a wiek przedszkolny.

Koszt: 100 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51