Metoda Batii Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

WARSZTATY MUZYCZNE – Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Strauss w edukacji przedszkolnej i szkolnej, CZĘŚĆ I.

Termin: 17.09.2022 (sobota) w godz. 08.00 – 11.00

Miejsce: Przedszkole pod Wierzbami, ul. Stabłowicka 95, Wrocław

Prowadząca:

mgr Magdalena Wasilewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, socjoterapeutka, oligofrenopedagog, animator Polskiego Stowarzyszenia  Pedagogów i Animatorów  ,,KLANZA” , współautorka książek dla dzieci ”Grafomotoryka dla smyka” oraz „Odkrywamy świat od najmłodszych lat”.

Cele szkolenia:
– poznawanie struktury utworu muzycznego, rozpoznawanie zmian w muzyce
– kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej podczas ruchowej i instrumentalnej inscenizacji do melodii
– rozwijanie poczucia więzi grupowej
– rozwijanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
– kształtowanie umiejętności wykorzystania naturalnych efektów perkusyjnych do akompaniamentu podczas słuchania muzyki

Tematyka:
– 20 zabaw muzyczno-ruchowych  do wykorzystania na zajęciach i lekcjach
– proste tańce z wykorzystaniem prostych instrumentów.

Koszt: 170 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników wraz z płytą CD.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51