Niedokształcenie mowy – afazja rozwojowa

Termin: 22.03 (sobota) w godz. 9.30-18.00 i 23.03.2014 (niedziela), w godz. 09.00 – 14.00
Miejsce: Przedszkole nr 62 we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 97

Prowadzące:
mgr Elżbieta Drewniak- Wołosz – neurologopeda, psycholog, nauczyciel dyplomowany, współautorka książki pt „AFA – skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego” oraz wielu publikacji naukowych. Pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci z afazją;
mgr Anna Paluch – psycholog logopeda, specjalista ds. afazji dziecięcej. Współautorka skali -propozycje prób dla dziecka, służących m.in. do oceny rozumienia, powtarzania, samodzielnego nazywania zawartej w książce ”AFA – skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego”. Przez ponad 10 lat prowadziła zajęcia praktyczne oraz formy warsztatowo-wykładowe dla studentów logopedii, głównie Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Program szkolenia:
1. Omówienie problemów związanych z terminologią
– uzasadnienie wyboru stosowanych terminów
– uzasadnienie wykluczenia terminów nieadekwatnych do istoty zaburzenia
2. Problemy związane z diagnozą
– różnicowanie niedokształcenia mowy o typie afazji w stosunku do innych podobnych zaburzeń rozwojowych
– sposób przeprowadzania diagnozy
– wyodrębnienie istotnych kryteriów diagnostycznych
3. Opis zaburzenia od strony językoznawczej i psychologicznej
– rodzaje niedokształcenia mowy, charakterystyka dzieci
– omówienie zaburzonych mechanizmów mowy
– analiza przykładów, zajęcia warsztatowe
4. Prezentacje materiałów filmowych, przykładowych opinii logopedycznych o dzieciach.
5. Terapia
– zasady terapii
– sposoby prowadzenia terapii
– wykorzystywane w terapii metody
– przykłady ćwiczeń

Koszt: 450 zł od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, obiad w pierwszym dniu szkolenia, zaświadczenia oraz materiały dydaktyczne dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695 745 135. W zgłoszeniu proszę podać swoje dane oraz numer telefonu kontaktowego. Decyduje kolejność zgłoszeń.