O nas

Stowarzyszenie „FamiLANDIA” powstało ze społecznej inicjatywy mam z okolic Pracz Odrzańskich i Stabłowic, zrzeszających się spontanicznie w Klubie Mam. Rejon miasta, w którym mieszkamy jest szczególnie ubogi w działania na rzecz rodziny, brakuje miejsc gdzie rodzice mogliby się spotkać, instytucji czy lokali oferujących atrakcyjne zajęcia dla dzieci. Pragniemy wyjść naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu, uatrakcyjnić i ubarwić życie mieszkańców okolicy.  Na nasze działania dla rodzin staramy się pozyskiwać fundusze z różnych dotacji, niestety nie zawsze jest to możliwe, dlatego oferta jest częściowo bezpłatna a częściowo płatna.

Wśród nas są również specjaliści z dziedzin pedagogiki, psychologii, logopedii i biblioterapii, którzy swoimi działaniami chcą rozpowszechnić wiedzę na temat  prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci, możliwości wspierania dziecka w rozwoju oraz promować działania zmierzające do zdrowia psychicznego i fizycznego rodziców i wszystkich opiekunów dziecka. Wielu z nas spotyka się z dziećmi w placówkach oświatowych wszystkich szczebli, stąd również nasze zainteresowanie wspieraniem nauczycieli w procesie nauczania i pomoc w różnego rodzaju problemach, jakich doświadczają w swojej pracy.

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie rodziny, a w sposób szczególny swoim oddziaływaniem chcemy objąć:

  • rodziców spodziewających się potomstwa;
  • kobiety w ciąży i w okresie połogu;
  • młode matki i ojców;
  • dzieci;
  • nauczycieli;

organizując:

  • spotkania w Klubie Mam;
  • grupy wsparcia;
  • porady specjalistów;
  • ciekawe warsztaty, szkolenia i zajęcia edukacyjne dla rodziców, dzieci i nauczycieli;
  • kampanie społeczne na rzecz praw młodych rodziców, zwracające uwagę na sytuacje kobiet w ciąży i rodzin wielodzietnych w naszym kraju.

Chcesz nawiązać z nami współpracę lub masz ciekawy pomysł, którego realizacja mogłaby nas zainteresować, napisz do nas na adres: kontakt@familandia.pl

Bardzo prosimy Państwa o pomoc finansową w postaci darowizn na rzecz Stowarzyszenia, które umożliwią nam poszerzenie zakresu działalności społecznej. Dzięki Państwa pomocy możliwe są takie działania jak: warsztaty dla rodziców, pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna dla dzieci oraz członków rodzin zgłaszających się do nas. Przekazy pieniężne opisane w tytule przelewu: „darowizna na cele statutowe stowarzyszenia” mogą być odliczane od podatku dochodowego w rozliczeniu rocznym.

Konto Stowarzyszenia „FamiLANDIA”:
Bank Ochrony Środowiska S. A
16 1540 1030 2077 7792 3741 0001


Stowarzyszenie „FamiLANDIA”

Skład Zarządu:

Prezes – Agnieszka Helwing- Brodala

Wiceprezes – Lidia Sieklucka

Skarbnik – Patrycja Bazylewicz

NR KRS: 0000396000
REGON: 021737098
NIP: 8943034643
nr konta: Bank Ochrony Środowiska S. A.
16 1540 1030 2077 7792 3741 0001