Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście  autorskie

Termin: 25-26.11.2023 (sobota i niedziela) – czas trwania: 16 godzin dydaktycznych

Miejsce: Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu, ul. Młodych Techników 58

Prowadząca:

Ewelina Mendala-Kwoczek – Dyplomowany logopeda medialny, specjalista terapii logopedycznej, trener emisji i rehabilitacji głosu, oddechu, pedagog, terapeuta manualny i traktu orofacjalnego, terapeuta ręki, wykładowca akademicki, członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, autorka warsztatów „SOS GŁOS”, „Z KULTURĄ JĘZYKA NA TY!”, „Podstawy terapii manualnej w terapii dysfunkcji narządu żucia (współpr. Bartosz Rocławski), „Zaburzenia kompleksu ustno-twarzowego – holistyczna terapia w zespole logopedyczno-ortodontyczno-fizjoterapeutycznym” oraz książki „Konfrontacje literackie i językowe”, jak i wielu innych artykułów związanych z dziedzinami językoznawstwa i pedagogiki. Prelegentka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, jak i organizatorka kilku z nich.
Prywatnie miłośniczka języka polskiego, ciekawych i zagadkowych książek w szczególności kryminałów, kajakarstwa i uśmiechu, a co najważniejsze – mama Antka i Szymona. Jestem tą logopedką, która poszukuje, drąży i fascynuje się językiem (w każdej jego postaci) oraz dźwiękiem (w całej jego okazałości). Jednakże najważniejszy jest dla mnie Człowiek, który do mnie przychodzi ze swoją historią i nawiązuje relację. Pracuję w fantastycznym Zespole, w miejscu, które tworzę – Sztuce Mówienia. Współpracuję ściśle z terapeutami z rożnych dziedzin, m.in. z fizjoterapeutami, ortodontami, laryngologami, chirurgami szczękowymi, ortopedami. Nieustannie pogłębiam wiedzę w zakresie układu ruchowego narządu żucia, w szczególności terapii miofunkcyjnej, zależności połączeń w ciele i zaburzeń o szerokim podłożu. Drugi mój świat, to świat artystyczny i fascynacja dźwiękiem, jego tworzeniem, emocją, którą ze sobą niesie. Głos to emocje, które mówią nam o tym, jacy jesteśmy. Wiedzę naukową dotyczącą fizjologii głosu łączę ściśle z pracą nad świadomością ciała oraz rozwijaniem uważności.

OPIS SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z całościowym podejściem wykonania diagnozy logopedycznej, nabycie umiejętności oraz wiedzy w zakresie oceny warunków anatomicznych i motorycznych jamy ustnej. Szkolenie ma charakter edukacyjno-praktyczny, z zastosowaniem własnego protokołu badania, nagrań, przykładów diagnoz i opisów medycznych.

Program szkolenia

1. Rozwój motoryczny jamy ustnej

2. Ankyloglossia:

– definicje i klasyfikacja medyczna
– metody badawcze w różnych grupach wiekowycho kompensacje wynikające z ankyloglossii
– wpływ ankyloglossii na zakres ruchu oraz elastyczność warg, języka orazżuchwy (w tym funkcji stawów żuchwowo-skroniowych)
– ankyloglossia a funkcje pokarmowe (jak i gotowość do przyjmowaniapokarmów), wymowa
– standardy postępowania w przypadku ankyloglossii – postępowanie przedwykonaniem zabiegu, jak i po korekcie wędzidełka języka, wargi górnej/dolnej

3. Analiza czaszkowo-twarzowa. Okluzja. Parafunkcje

4. Pozycja spoczynkowa warg, języka, żuchwy, prawidłowy tor oddechowy, połykanie normatywne = WIELKA PIĄTKA

5. Postawa ciała a wady zgryzu, wady wymowy

6. Wieloczynnikowa koncepcja diagnozowania. Współpraca zespołu medycznego i terapeutycznego w przypadku zaburzeń motorycznych jamy ustnej

7. Terapia:
– reedukacja nerwowo-mięśniowa o mioterapia

Koszt: 800 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia)