Okiem Psychiatry: Prawidłowy rozwój dzieci w wieku od 0-18 rż

WEBINAR

Termin: miesięczny dostęp do nagrania szkolenia

Miejsce dostępu do nagrania: Grupa na Facebooku

Czas trwania nagrania: 2h zegarowe

Zapisy: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prowadząca: dr n.med. Anna Królicka-Deręgowska – lekarz, doktor nauk medycznych, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyła Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W trakcie specjalizacji pracowała w Oddziale Stacjonarnym Psychiatrii dla dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu. Obecnie pracuje w Dziennym Ośrodku Psychiatrii  Zaburzeń Mowy we Wrocławiu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Medycznym Practimed we Wrocławiu. Ukończyła kurs „Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego” oraz szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu integratywnym.

Opis szkolenia:

Choć każde dziecko rozwija się nieco inaczej etapy rozwoju i wiek, w którym powinno ono nabyć różne umiejętności zostały określone w licznych badaniach i stanowią część ogólnodostępnej dziś wiedzy. Pomimo to, nieraz spotyka się dzieci, u których zaburzenia różnych sfer rozwoju zostały stwierdzone ze znacznym opóźnieniem, co utrudnia nadrobienie „zaległości” i może powodować pogarszanie się funkcjonowania dziecka także w innych sferach.

Znajomość poszczególnych etapów rozwoju dziecka oraz wiedza o tym, jakie umiejętności dziecko powinno nabywać w określonym wieku jest kluczowa do oceny czy rozwój przebiega prawidłowo oraz, w razie nieprawidłowości – diagnozy przyczyn i wsparcia sfer, w których obserwujemy deficyty.

Plan szkolenia:

 1. Etapy rozwoju człowieka i zadania rozwojowe
 2. Omówienie poszczególnych sfer rozwoju dziecka (od urodzenia do 6 rż), m.in.:
  • Rozwój ruchowy
  • Rozwój emocjonalny
  • Rozwój mowy
  • Rozwój intelektualny
  • Rozwój moralny
  • Rozwój seksualny
  • Zabawa i rysunek

Szkolenie to jest dobrym wstępem do szkoleń dotyczących zaburzeń rozwojowych w zakresie zachowania i emocji.

Koszt: 60 zł  od osoby. W cenę wliczony jest miesięczny dostęp do nagrania oraz zaświadczenia w formie elektronicznej.
Opcja dodatkowa: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej – dopłata 10 zł.

Zapisy: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135