Okiem Psychiatry: Prawidłowy rozwój dziecka w wieku szkolnym 7-14 lat

Termin: 27.10.2021 (środa) w godz. 16.30 – 19.30

Miejsce: ONLINE na platformie Zoom

Prowadząca: dr n.med Anna Królicka-Deręgowska – lekarz, doktor nauk medycznych, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyła Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W trakcie specjalizacji pracowała w Oddziale Stacjonarnym Psychiatrii dla dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu. Obecnie pracuje w Dziennym Ośrodku Psychiatrii  Zaburzeń Mowy we Wrocławiu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Medycznym Practimed we Wrocławiu. Ukończyła kurs „Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego”, obecnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu integratywnym.

Opis szkolenia:

Choć każde dziecko rozwija się nieco inaczej etapy rozwoju i wiek, w którym powinno ono nabyć różne umiejętności zostały określone w licznych badaniach i stanowią część ogólnodostępnej dziś wiedzy. Pomimo to, nieraz spotyka się dzieci, u których zaburzenia różnych sfer rozwoju zostały stwierdzone ze znacznym opóźnieniem, co utrudnia nadrobienie „zaległości” i może powodować pogarszanie się funkcjonowania dziecka także w innych sferach.

Znajomość poszczególnych etapów rozwoju dziecka oraz wiedza o tym, jakie umiejętności dziecko powinno nabywać w określonym wieku jest kluczowa do oceny czy rozwój przebiega prawidłowo oraz, w razie nieprawidłowości – diagnozy przyczyn i wsparcia sfer, w których obserwujemy deficyty.

Plan szkolenia:

 1. Etapy rozwoju człowieka i zadania rozwojowe
 2. Omówienie poszczególnych sfer rozwoju dziecka (od 7 do 14 rż), m.in.:
  • Rozwój ruchowy
  • Rozwój emocjonalny
  • Rozwój mowy
  • Rozwój intelektualny
  • Rozwój moralny
  • Rozwój seksualny
  • Zabawa i rysunek
 3. Czynniki mogące zaburzać rozwój dziecka

Szkolenie to jest dobrym, lecz nie obowiązkowym, wstępem do szkoleń dotyczących zaburzeń rozwojowych w zakresie zachowania i emocji.

Koszt: 130 zł  od osoby. W cenę wliczone są zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51