Okiem Psychiatry: Zaburzenia rozwoju psychicznego dzieci

WEBINAR

Termin: miesięczny dostęp do nagrania szkolenia

Miejsce dostępu do nagrania: Grupa na Facebooku

Czas trwania nagrania: 2h zegarowe

Zapisy: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Opis szkolenia:
Ilość dzieci u których rozpoznaje się różnego rodzaju zaburzenia rozwoju psychicznego stale wzrasta. Wynika to ze zwiększania się naszej wiedzy oraz większej świadomości dotyczącej samych zaburzeń rozwojowych i sposobów pracy nad nimi. Dzieci z różnymi trudnościami „zalewają” klasy integracyjne i terapeutyczne, przedszkola i szkoły specjalistyczne, nastawione na pracę z dziećmi z zaburzeniami rozwoju psychicznego, ale równie często możemy je spotkać w przedszkolach i szkołach masowych. Często nie mają one postawionej diagnozy, a trudności stają się widoczne dopiero na poziomie przedszkola lub szkoły podstawowej.

Warto wiedzieć, na co szczególnie zwracać uwagę w przypadku opóźnienia nabywania przez dziecko umiejętności i jak wspierać dziecko prezentujące takie trudności.

Plan szkolenia:
1.      Całościowe zaburzenia rozwojowe (zaburzenia spektrum autyzmu) – autyzm i zespół Aspergera
2.      Zaburzenia rozwoju mowy i języka
3.      Zaburzenia umiejętności szkolnych
4.      Zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych
5.      Upośledzenie umysłowe

Prowadząca: dr n.med. Anna Królicka-Deręgowska – lekarz, doktor nauk medycznych, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyła Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W trakcie specjalizacji pracowała w Oddziale Stacjonarnym Psychiatrii dla dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu. Obecnie pracuje w Dziennym Ośrodku Psychiatrii  Zaburzeń Mowy we Wrocławiu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Medycznym Practimed we Wrocławiu. Ukończyła kurs „Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego” oraz szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu integratywnym.

Koszt: 60 zł  od osoby. W cenę wliczony jest miesięczny dostęp do nagrania oraz zaświadczenia w formie elektronicznej.
Opcja dodatkowa: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej – dopłata 10 zł.

Zapisy: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51