Opis warsztatów

michelangelo-71282__340Warsztaty odbywające się w ramach projektu „Świadomi dorośli – mniej przemocy” skierowane były do przedszkoli oraz szkół podstawowych na terenie Wrocławia.

Tematyka warsztatów:

 1. „Już wiem co zrobić – edukacja dzieci i rodziców w zakresie ochrony dzieci przed przemocą”
Cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 5-9 lat oraz spotkań dla rodziców z zakresu ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem. Zajęcia dla dzieci mają na celu wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia i reagowania na nie. Cel zajęć dla rodziców to przede wszystkim uwrażliwienie rodziców na to, z jakimi zagrożeniami może mieć styczność ich dziecko, wyposażenie rodziców w wiedzę, po czym poznać, że dziecko spotkało coś złego, przekazanie umiejętności, jak rozmawiać z dzieckiem na temat zagrożeń oraz nauczenie rodziców, jak edukować dziecko w temacie ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem.Cykl dla dzieci obejmuje 5 spotkań po 1,5h. Cykl dla rodziców to 6h.

 2. „Mały terrorysta, czyli o dziecięcych atakach złości”
Pojedynczy warsztat na temat dziecięcych ataków złości oraz sposobów poradzenia sobie z nimi. Spotkanie ma na celu uświadomienie rodzicom, że wybuchy złości są naturalnym zachowaniem wynikającym ze zmian rozwojowych zachodzących u dziecka, a także omówienie sposobów, jak można radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka bez użycia kar fizycznych. Warsztat jest skierowany przede wszystkim do rodziców dzieci 3-letnich, ale również starszych, gdy zachodzi potrzeba. Czas trwania: 2,5h.

 3. „Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”
Cykl warsztatów mających na celu propagowanie wychowywania dzieci bez użycia kar fizycznych. Uświadamia rodzicom i opiekunom konsekwencje stosowania klapsa i innych metod niesprzyjających rozwojowi dziecka oraz uczy umiejętności radzenia sobie z przeżywanymi trudnymi emocjami (złością, bezradnością, poczuciem winy). Cały cykl składa się z 4 spotkań, na których omawiane są tematy: 1. Dlaczego „nie” dla klapsa i co zamiast niego; 2. Emocje rodzica; 3. Emocje dziecka; 4. Stawianie granic z miłością i szacunkiem. Warsztat skierowany jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Czas trwania: 8h.

 4. „Słowa ranią, czyli jak uniknąć krzyku, kpin i obrażania dziecka”
Jednorazowy warsztat, którego celem jest uświadomienie rodzicom i opiekunom czym jest przemoc werbalna, jakie formy może przybierać oraz jakie może mieć konsekwencje dla dziecka w jego dorosłym życiu. Ponadto wskazuje na konstruktywne metody wychowawcze. Warsztat skierowany jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Czas trwania: 2h

 5. „Słowa mają moc, czyli o sztuce doceniania”
Jednorazowy warsztat mający na celu uświadomienie rodzicom i opiekunom jak ważne jest pozytywne nastawienie i umiejętne docenianie dziecka w codziennym życiu. Wskazuje na potrzebę pozytywnego wzmacniania dziecka jako alternatywy do zachowań agresywnych (krzyki, bicie, obrażanie) i uczy rodziców i opiekunów prawidłowych postaw wychowawczych. Warsztat skierowany jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Czas trwania: 2h.

6. „Jak budować poczucie wartości u dziecka”
Pojedynczy warsztat, który uświadamia rodzicom jak ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka i jego późniejszych wyborów jest budowanie poczucia własnej wartości. Posiadanie realnego poczucia wartości jest warunkiem niezbędnym m.in. do zachowań asertywnych wobec zachęcania do stosowania używek, jak również do obrony siebie przed zagrażającą przemocą. Warsztat skierowany jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Czas trwania: 2h.

 7. „Emocje dziecka – skąd wiedzieć co dziecko przeżywa i jak mu pomóc sobie z tym radzić?”
Pojedynczy warsztat na temat trudnych emocji, jakie może przeżywać dziecko i zachowania dziecka pod ich wpływem. Zwraca uwagę rodzicom i opiekunom na potrzeby dziecka, doświadczającego tych przeżyć oraz wskazuje na sposoby radzenia sobie z nimi. Warsztat skierowany jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Czas trwania: 2h.

 8. „Gadki o gatkach – proste rozmowy o trudnych sprawach”
Jednorazowe spotkanie, które ma na celu przygotowanie rodziców i opiekunów do odbycia ważnych rozmów z dziećmi na temat ich seksualności i bezpieczeństwa. Wskazuje dorosłym w jaki sposób wyposażyć dziecko w podstawową wiedzę o zagrożeniach oraz w umiejętności reagowania w trudnych sytuacjach, by ochronić swoją intymnośd. Warsztat skierowany jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Czas trwania: 2h.

logo Wrocławia
Projekt „Świadomi dorośli – mniej przemocy” jest bezpłatny, współfinansowany przez Gminę Wrocław (www.wroclaw.pl) oraz Stowarzyszenie FamiLANDIA.