Ortodoncja w logopedii.

Ortodoncja w logopedii. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.

Zapraszamy logopedów na szkolenie prowadzone przez
dr hab. Liliannę Konopską z Uniwersytetu Szczecińskiego!

Celem warsztatu jest zapoznanie słuchaczy z podstawową problematyką ortodontyczną i związku ortodoncji z logopedią. Szczegółowe cele sprowadzają się do:

 • ukazania zmienności rozwojowej narządu żucia na tle rozwoju osobniczego,
 • zaznajomienia z charakterystyką zaburzeń zgryzowo-zębowych w obrębie narządu żucia,
 • zaznajomienia z zastosowaniem ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej diagnozie,
 • zaznajomienia z logopedycznym diagnozowaniem i usprawnianiem wymowy osób z wadą zgryzu (standardy).

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do ortodoncji. Podstawowe pojęcia w ortodoncji. Cele i zadania ortopedii szczękowej.
 2. Rozwój zgryzu na tle rozwoju osobniczego (okres płodowy, zgryz w okresie noworodkowym i niemowlęcym, zgryz w uzębieniu mlecznym, zgryz w okresie uzębienia mieszanego, zgryz w uzębieniu stałym).
 3. Klasy Angle’a. Nagryz pionowy i poziomy. Zwarcie centralne.
 4. Norma biologiczna jako podstawa rozpoznania ortodontycznego.
 5.  Etiologia zaburzeń w budowie i czynności zespołu twarzowo-szczękowego.
 6. Wady zgryzu – charakterystyka zaburzeń:
  • podłużnych (wady dotylne i doprzednie),
  • pionowych (zgryzy otwarte i głębokie),
  • poprzecznych (zgryzy krzyżowe i przewieszone)
 7. Nieprawidłowości zębowe – zaburzenia dotyczące położenia, budowy, wielkości, liczby i tempa rozwoju zębów.
 8. Przedwczesna utrata zębów mlecznych.
 9. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.
 10. Zniekształcenia dźwiękowej formy wypowiedzi u osób z wadami zgryzu:
  • występowanie wady wymowy u osób z wadami zgryzu,
  • występowanie pozanormatywnych realizacji fonemów języka polskiego,
  • występowanie niepożądanych cech fonetycznych w wadliwych realizacjach polskich fonemów spółgłoskowych,
  • występowanie niepożądanych cech fonetycznych w wymowie osób z wadą zgryzu.
 11. Logopedyczne diagnozowanie i usprawnianie wymowy osób z wadą zgryzu.

Termin: 17-18.03.2018
Liczba godzin: 16 dydaktycznych
sobota: godz. 10.00-17.00, niedziela godz. 09.00-14.00

Miejsce: Wrocław, dokładny adres zostanie podany uczestnikom szkolenia.

Koszt: 450 zł. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia: Ortodoncja w logopedii), tel. 695-745-135, 503 41 38 51