Pedagog, psychoterapeuta Agnieszka Helwing-Brodala

Pedagog, psychoterapeuta, w trakcie szkolenia certyfikacyjnego PTP

Kontakt:
tel. 503 41 38 51

Terminy konsultacji ustalane są indywidualnie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Praktyka prywatna:
Gabinet Terapeutyczny, Wrocław ul. Rysia 3/6

Dla osób poza granicami Polski możliwe konsultacje przez WhatsApp/ skype.Zakres konsultacji:
– psychoterapia osób dorosłych;
– wsparcie dla matek w okresie okołoporodowym;
– pomoc w rozumieniu zachowania i potrzeb niemowlęcia i dziecka młodszego (możliwa praca metodą VIT – Wideotrenig  Komunikacji);
– pomoc rodzicom w trudnościach wychowawczych;
– konflikty między rodzeństwem;
– pomoc dla dzieci i młodzieży w doświadczanych trudnościach;
– diagnoza gotowości szkolnej;
– diagnoza rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku 0 – 9 roku życia KORP;
– terapia pedagogiczna: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, nadpobudliwość, trudności w koncentracji uwagi.

Kwalifikacje:
–  w trakcie szkolenia: Całościowego 4-letniego kursu przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
–  absolwentka Szkoły Pomocy Psychologicznej we Wrocławiu – Terapia Gestalt;
–  trener Wideotreningu Komunikacji pracujący pod superwizją;
–  terapeuta pedagogiczny – ukończony kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej
–  mgr pedagogiki o specjalizacji poradnictwo – Uniwersytet Wrocławski;

Doświadczenie zawodowe:
–  pedagog, terapeuta pedagogiczny, psychoterapeuta, trener w Poradni Rodzinnej przy Parafii pw. Św. Anny;
–  pedagog, terapeuta w Poradni Rodzinnej w Ośrodku Terapeutycznym „Harmonia” we Wrocławiu;
–  trener, prowadząca warsztaty dla rodziców i nauczycieli w Stowarzyszeniu FamiLANDIA;
–  wykładowca akademicki: Centrum Edukacji Nauczycielskiej, Wyższa Szkoła Bankowa;
– stale pracuje pod superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.