PETYCJA 403!!!

Publikujemy odpowiedź w sprawie komunikacji miejskiej – autobusów 103 i 403:

str.1

 

str.2

 

 

 

 

 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w zbieraniu podpisów, udało nam się ich zebrać 1419. List do Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza został złożony w kancelarii Prezydenta  25.05.2012r.

Szanowny Panie Prezydencie

My, niżej podpisani mieszkańcy osiedli Pracze Odrzańskie, Stabłowice, Marszowice i Maślice, reprezentowani przez Stowarzyszenie FamiLANDIA,  Stowarzyszenie Pomocy „Tęczowe Pracze” im. Bożeny Trykowskiej, Radę Osiedla Pracze Odrzańskie oraz Radę Osiedla Maślice, zwracamy się do Pana z prośbą o wydłużenie obecnej trasy linii 403 do ul. Legnickiej lub przeniesienie linii 103 na poprzednią trasę.

Mamy za sobą ponad miesiąc prób dostosowywania się do nowych rozwiązań komunikacyjnych, jakie zaproponował nam pan Marek Czuryło, dyrektor Wydziału Transportu we wrocławskim Urzędzie Miejskim. Od dnia 31.03.2012 borykamy się ze skróceniem trasy linii 403 – obecnie autobus ten dojeżdża tylko do pętli na Kozanowie. Jednocześnie trasa drugiego autobusu obsługującego nasze osiedla – 103 – została zmieniona na odcinku Kozanów – pl. Solidarności i teraz autobus ten przejeżdża przez ul. Popowicką i Długą zamiast, jak dotychczas, przez ul. Legnicką. Zostaliśmy więc odcięci od bezpośredniego dostępu do ul. Legnickiej, która dla wielu mieszkańców naszych osiedli była ważnym węzłem komunikacyjnym. Stąd przesiadaliśmy się dojeżdżając na Gądów, Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór, Żerniki i również dalej na Krzyki, Biskupin, Grabiszynek, Oporów, Sołtysowice. Obecnie, pomimo możliwości przejazdu tramwajami 31 i 32 PLUS z Kozanowa oraz dostępu do autobusów na Kozanowie nie mamy bezpośredniej możliwości przesiadki z autobusu 403 lub 103 do tramwajów linii: 10, 20, 73 (dawniej 3), 33 PLUS obsługujących większą część miasta. Po zmianach połączenie z ul. Legnicką, która nadal jest ważnym dla nas węzłem komunikacyjnym, możliwe jest jedynie poprzez kolejną przesiadkę na Pilczycach lub Kozanowie.  Jest to dużym utrudnieniem z kilku względów, na które prosimy Panie Prezydencie, aby zwrócił Pan uwagę:

  1. Chcąc przejechać w innym kierunku niż Gaj (tramwaje 31 i 32 PLUS dowożą nas bezpośrednio jedynie na Gaj!!!) musimy przesiadać się dwukrotnie – raz na Pilczycach/Kozanowie, drugi raz na ul. Legnickiej w obu kierunkach (w kierunku Centrum i Leśnicy). Wprawdzie jadąc w kierunku Plac Grunwaldzki możemy skorzystać z przesiadki na autobus pospieszny linii C z pętli na Kozanowie, jednakże linię tę obsługuje najczęściej autobus krótki i korzysta z niego tak wielu pasażerów, że niejednokrotnie już na pętli nie można do niego wsiąść (nadmieniamy, że jest to trasa dojazdowa dla studentów 3 szkół wyższych, a miasto stawia na edukację).
  2. Druga przesiadka to dodatkowy czas dojazdu (dodatkowo ok. 20 min w jedną stronę) i tak już długiego ze względu na odległość tej części miasta od centrum (planowy czas dojazdu linii 103 do pl. Solidarności: 36 min, w rzeczywistości ok. 45 min). Dyrektor Wydziału Transportu odpowiadając negatywnie na wniosek o pozostawienie starej trasy 403 uargumentował swoja decyzję m.in.: „komunikacja zbiorowa w każdym dużym mieście oparta jest na systemie przesiadek i nie ma możliwości zapewnienia podróżnym bezpośrednich połączeń na wielu wnioskowanych trasach”[1]. Pragniemy podkreślić, iż nam, mieszkańcom obrzeży Wrocławia, nie trzeba mówić o konieczności przesiadek, gdyż doświadczamy tego na co dzień i to nie tylko od 31.03.2012 r. Chcąc poruszać się komunikacją miejską jesteśmy zmuszeni przesiadać się i nie jesteśmy tym zaskoczeni. To, co nas oburza, to ograniczanie możliwości wyboru poprzez odłączenie linii 103 i 403 od ul. Legnickiej i zmuszanie nas do korzystania z kilkoma przesiadkami z tramwajów PLUS dostępnych na Kozanowie i jadących docelowo jedynie w kierunku Gaj.
  3. Dodatkowo zwiększa to koszty podróży dla mieszkańców. Od 01.05.2012 obowiązują wyższe ceny biletów komunikacji miejskiej o 25% (dot. szczególnie biletów jednorazowych oraz biletów miesięcznych na dwie linie), przegłosowane nota bene głównie głosami radnych klubu prezydenckiego. Bilet miesięczny na dwie linie, mający charakter biletu socjalnego, umożliwiającego najtańszą codzienną komunikację dom – szkoła/uczelnia/praca, to najczęstszy wybór osób stosunkowo mało zamożnych (bilet ten ma prawie 50% udziału w rynku sprzedaży biletów komunikacji miejskiej)[2]. Przy potrójnej przesiadce w drodze do szkoły/uczelni/pracy (w kierunku innym niż Gaj) nie możemy już wykupywać, jak do tej pory, biletu miesięcznego na dwie linie, gdyż decyzją Wydziału Transportu mamy już na tej trasie trzy linie. Dla mieszkańców Pracz Odrzańskich, Stabłowic, Marszowic i Maślic podwyżka cen biletów nie wynosi więc 25% tylko odpowiednio dla biletów jednorazowych 150 %, a dla biletów miesięcznych prawie 100 % (bilet miesięczny na wszystkie linie zamiast biletu na dwie linie).
  4. Ponadto zwracamy uwagę na często występującą niepunktualność autobusu 403 (nawet w dni wolne od pracy) i wydłużony czas przejazdu tramwaju 31 PLUS (z niewiadomych przyczyn, bo tramwaj na całej trasie jedzie po wydzielonym torowisku), np.: z pętli przy Stadionie na przystanek Zachodnia (Stacja Kolejowa) przejazd zgodnie z rozkładem jazdy powinien trwać 12 minut, a trwa rzeczywiście 18 minut, co powoduje znaczne wydłużenie czasu dojazdu w innym kierunku niż Gaj, również ze względu na konieczność kolejnej przesiadki i oczekiwania na kolejny tramwaj.
  5. Istniejący od 31.03.2012 r. schemat komunikacyjny w tej części Wrocławia nie uwzględnia interesów ekonomicznych i potrzeb mieszkańców, które zlokalizowane są w znacznej mierze wzdłuż ul. Legnickiej. Mają tam siedziby biura, zakłady pracy, przychodnie i centra handlowe, z których korzystają mieszkańcy. Nie ma takiego skupiska pracodawców i usługodawców przy ul. Popowickiej i Długiej, ani nawet w dzielnicy Gaj, do której bezpośrednio możemy dojechać tramwajami 31 i 32 PLUS.
  6. W związku z powyższym, ze względu na utrudnienia w korzystaniu z komunikacji zbiorowej po wprowadzonych od 31.03.2012 r. zmianach schematu komunikacyjnego wskazane w niniejszym piśmie, wielu mieszkańców osiedli z zachodniej części Wrocławia zostało zmuszonych do dojazdów samochodem do miejsca pracy/szkoły/lekarza czy centrum handlowego. Powoduje to niekorzystny wpływ na środowisko, a dodatkowo, jak sądzimy,  nie było to celem władz samorządowych Wrocławia, w szczególności biorąc pod uwagę zapisy Polityki Transportowej Wrocławia stanowiącej załącznik do Uchwały NR XII/396/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 września 1999 r. Polityka ta w pkt I mówi o celu generalnym, jakim jest: stworzenie warunków zapewniających sprawne, bezpieczne i efektywne ekonomicznie przemieszczanie  się  osób  oraz  towarów,  przy  spełnieniu  wymogu ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska. Ponadto powołana Polityka przewiduje w pkt II.4 Zachowanie równowagi ekologicznej w całym obszarze miasta poprzez zapewnienie takiego podziału zadań przewozowych pomiędzy transportem zbiorowym  i  indywidualnym,  aby  poziom  ruchu  samochodowego  nie przekroczył  wyznaczanej  okresowo  granicy  ekologicznej pojemności systemu.  Czy wprowadzone zmiany w schemacie komunikacji zbiorowej mieszczą się w wyznaczonych granicach?
  7. Zmiany w schemacie komunikacyjnym Wrocławia stoją w sprzeczności także z poniższymi celami Polityki Transportowej Wrocławia:

3) Zwiększenie atrakcyjności komunikacji zbiorowej poprzez:

a) zwiększenie atrakcyjności ekonomicznej korzystania z KZ w stosunku do komunikacji indywidualnej (utrzymywanie  dynamiki wzrostu cen biletów komunikacji zbiorowej na poziomie niższym od stopy inflacji);

b) poprawę warunków ruchu tramwajów i autobusów w celu skrócenia czasów przejazdu na poszczególnych liniach, zwłaszcza przy przejazdach przez centrum miasta (tworzenie wydzielonych torowisk i pasów autobusowych oraz systemów sygnalizacji preferencyjnych dla komunikacji zbiorowej);

d) modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych;

e) podnoszenie jakości obsługi pasażerów;

h) reformowanie systemu taryfowego w stronę preferencji dla biletów okresowych.

8. Utrudniony dostęp do i z Centrum, jak i innych części miasta na Pracze Odrzańskie, to również mniejsza motywacja do korzystania z oferty Humanitarium – Ogrodów Doświadczeń, które dzięki Pańskim staraniom powstały niedawno na Praczach. Wielokrotnie przed zmianą widzieliśmy wycieczki szkolne przybywające tutaj środkami komunikacji miejskiej.

 

Rozumiemy potrzebę zmian komunikacyjnych we Wrocławiu, szukania najlepszych rozwiązań i oszczędności w wydatkach publicznych. Rozumiemy również, iż „utrzymanie linii autobusowych na odcinku dublowanym przez dwie linie tramwajowe nie ma uzasadnienia”[3]. Rozumiemy także, że Wrocławskie MPK musi płacić zawrotne sumy za nowe tabory, jak również modernizację starych i wybudowanie nowych linii tramwajowych. Czy to jednak musi oznaczać dla mieszkańców zachodnich osiedli znaczne wydłużenie czasu przejazdów do/z szkoły/uczelni/pracy i znaczne, nieporównywalnie wyższe z resztą miasta, podwyższenie kosztów korzystania z komunikacji miejskiej? Czy musimy być karani za wybudowanie nowych linii tramwajowych łączących Kozanów z resztą miasta (tzn. z Gajem)? Czyż nie pisał Pan w swoim programie wyborczym, że „Obowiązkiem każdej władzy jest respektowanie potrzeb i oczekiwań obywateli”[4]? Naszą potrzebą Panie Prezydencie jest w miarę szybki codzienny dojazd do/z szkół/uczelni/pracy i oczekujemy, iż miasto nam to ułatwi a nie utrudni.

Prosimy o połączenie zachodniej części miasta z ul. Legnicką, przynajmniej do przystanku przy ul. Kwiskiej lub zmianę trasy przejazdu linii 403, aby zamiast do pętli na Kozanowie autobus jechał przez ul. Hutniczą i kończył trasę na pętli przy ul. Górniczej, lub przeniesienie linii 103 na poprzednią trasę. W ten sposób zostałaby zapewniona możliwość bezpośredniej przesiadki na tramwaje linii 73 (dawniej 3), 10, 20 i 33 PLUS – jadące w innym kierunku niż Gaj. Postulujemy także zmianę kierunku docelowego jednego z tramwajów PLUS na Biskupin lub Stadion Olimpijski, tak aby zapewniał on bezpośredni dojazd na uczelnie wyższe Wrocławia w tym rejonie. Jeden autobus kursujący w kierunku Plac Grunwaldzki to dla rozbudowujących się stale zachodnich części Wrocławia za mało.[1] Zob. artykuł pt.: „403 tylko do Kozanowa”: Gazeta Leśnicka nr 8/167, s.4; http://www.zamek.wroclaw.pl/HeroGraf/gazetki/gazeta_20.4.2012.pdf

[2] Zob. http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,szczegolowa-analiza-nowych-cen-biletow-mpk-podwyzki-zbyt-wysokie,wia5-3266-10217.html

[3] Zob. artykuł pt.: „403 tylko do Kozanowa”: Gazeta Leśnicka nr 8/167, s.4; http://www.zamek.wroclaw.pl/HeroGraf/gazetki/gazeta_20.4.2012.pdf

[4] Program Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Dutkiewicza na lata 2011-2014, s. 2.