Pozytywna dyscyplina w praktyce

Termin: 11.10.2018 (czwartek),  w godz. 16.30-19.30

Miejsce: Wrocław

Program szkolenia:

  1. Modele relacji nauczyciela z uczniami.
  2. Możliwe do wykorzystania w pracy nauczyciela metody wpływu wychowawczego – ich zalety i wady.
  3. Wykorzystanie w pracy z uczniami zasady teorii pozytywnej dyscypliny.
  4. Zmiany w systemie wychowawczym szkoły jakich wymagać może stosowanie pozytywnej dyscypliny.
  5. Jak można przekonać do stosowania teorii pozytywnej dyscypliny rodziców uczniów.

Prowadząca: mgr Marzena Tkocz – pedagog, wykładowca, koordynator Zespołu Pedagogów Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, doradca rodzinny, wieloletni kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych dla Nauczycieli Przedszkoli i Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej w CEN UWr., autorka programów edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców realizowanych w formie dialogowo- warsztatowej na spotkaniach z rodzicami, nauczycielami w przedszkolach, szkołach.

Koszt: 100 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51