Progesty – autorska Metoda Prostych Gestów dla dzieci z opóźnionym rozwojem

Termin: 06.03.2021, w godz. 09.00-14.00

Miejsce: szkolenie online na platformie zoom

Prowadząca:

dr Daria Jodzis – neurologopeda, dyplomowany specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, certyfikowany międzynarodowy terapeuta Koncepcji C.R. Moralesa oraz certyfikowany terapeuta SI, autorka technik wspomagania rozwoju mowy: Proste Gesty – PROGESTY, przede wszystkim praktyk. Od 1999 roku prowadzi terapię w ośrodkach rehabilitacji, w ramach placówek służby zdrowia. Obecnie współpracuje z najlepszymi specjalistami z zakresu terapii i rehabilitacji w Zielonej Górze. Wykładowca akademicki. Zainteresowania zawodowe: wczesna interwencja, terapia neurologopedyczna i stymulacja sensoryczna niemowląt z tzw. grupy ryzyka oraz dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym z obciążeniami rozwojowymi.

OPIS SZKOLENIA:

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?
Osoby pracujące z dziećmi z opóźnieniami rozwojowymi – w tym opóźnieniami rozwoju mowy: logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, rodzice, nauczyciele.

Zobacz krótki film o Metodzie PROGESTY: KLIKNIJ TUTAJ

Tematyka:
Progesty to gesty dłoni umożliwiające wizualne przedstawienie fonemów spółgłoskowych języka polskiego. Każdy z gestów w sposób naturalny oddaje charakter fonemu – odnosi się do wybranych cech dystynktywnych. Terapia Metodą Progestów wspomaga rozwijanie mowy dziecka na poziomie artykulacyjnym i słuchowym. Progesty były tworzone, weryfikowane i modyfikowane na przestrzeni dwudziestu lat pracy z dziećmi o różnych trudnościach rozwojowych. Ich obecna forma jest z sukcesami stosowana w terapii przez autorkę oraz grono przeszkolonych specjalistów. Progesty bardzo chętnie i łatwo są przyswajane także przez rodziców dzieci objętych terapią.

Progesty

 to niezmiernie proste i skuteczne narzędzie w rozwijaniu sprawności artykulacyjnej i fonologicznej
 prowokują do spontanicznych zachowań werbalnych bez inwazji w przestrzeń osobistą dziecka
 wspomagają interakcję pomiędzy dzieckiem i terapeutą
 włączają rodziców do procesu terapii
 to ruch, a więc doskonała forma uczenia się

Program szkolenia:

1. Krótka historia Progestów.
2. Charakterystyka metody.
3. Elementy fonetyki „dla każdego” – prezentacja dostosowana do słuchaczy niezwiązanych zawodowo z fonetyką.
4. Wskazówki i uwagi techniczne dotyczące posługiwania się Progestami.
5. Użycie Progestów w sylabach, słowach, zdaniach, opowiadaniach.
6. Gry i zabawy z wykorzystaniem Progestów.

Koszt: 230 zł – W cenę wliczone są profesjonalne i estetyczne materiały do nauki (podręcznik i instrukcja) oraz certyfikat ukończenia uprawniający do stosowania Metody Progestów

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51