Program rozwoju mowy dla dzieci z trudnościami w komunikowaniu się

Termin: 29.03.2014 (sobota), w godz. 09.00 – 18.00 oraz 30.03.2014 (ndz.), w godz. 09.00 – 14.00
Miejsce: Przedszkole nr 62, ul. Stabłowicka 97, Wrocław

Prowadząca: mgr Lidia Domańska – pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego, posiada Certyfikat Nauczyciela Terapeuty Dziecka z Autyzmem. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w Stanach Zjednoczonych. Od 2010 r. prezes Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji dzieci z Autyzmem „ Aperio”.

Program szkolenia:
Uczestnicy zapoznają się ze sposobami pracy nad komunikacją werbalną, które oparte są o wieloletnią praktykę terapeutyczną i badania naukowe czołowych ośrodków naukowo- terapeutycznych na świecie, a których skuteczność została potwierdzona w polskich placówkach.

W trakcie szkolenia otrzymują informacje na temat:
– motywowania dziecka niechętnego do podejmowania współpracy z osobą uczącą,
– kształtowania dźwięków mowy u dzieci niemówiących oraz rozwijania mowy u dzieci z opóźnieniami w rozwoju mowy,
– nauki inicjowania i podtrzymywania werbalnych interakcji społecznych.

Szkolenie obejmuje:
1. Rozwój mowy u dzieci prawidłowo rozwijających się oraz dzieci z trudnościami w komunikacji.
2. Programy terapeutyczne z zakresu rozwoju mowy.
3. Metody i techniki uczenia.

Koszt: 350 zł od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, obiad w pierwszym dniu szkolenia, zaświadczenia oraz materiały dydaktyczne dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135. W zgłoszeniu proszę podać swoje dane oraz numer telefonu kontaktowego. Decyduje kolejność zgłoszeń.