Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji

Termin: 24.09.2022
w godz. 09.00-14.00
Miejsce: Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu, ul. Młodych Techników 58

Prowadząca:

Dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek prof. UP jest filologiem polskim i logopedą, pracownikiem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji językowej: z alalią, afazją dziecięcą, autystycznych, z zespołem Aspergera, niesłyszących, zagrożonych dysleksją i dyslektycznych. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce związanej z budowaniem systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Jest autorką wielu artykułów i dwóch monografii Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących (2011), Programowanie języka w terapii logopedycznej (na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących) (2017), pomocy logopedycznych oraz współautorką podręcznika i ćwiczeń do języka polskiego dla dzieci niesłyszących.

Program szkolenia:

W czasie szkolenia scharakteryzowane zostaną trudności dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej w przyswajaniu języka oraz budowanie wzorców językowych według strategii powtórzenia rozwoju i programowania języka. Zaproponowane będą sposoby oceniania umiejętności językowych oraz oddziaływań terapeutycznych nakierowanych na budowanie systemu języka z uwzględnieniem programu słuchowego i nauki czytania.

W programie szkolenia przewidziane zostały następujące zagadnienia:

Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych, z zespołem Downa, dwu/wielojęzycznych.

Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego.

Zminimalizowanie gramatyki i powiązanie ustalonego zasobu reguł gramatycznych z regułami komunikacyjnymi.

Etapy programowania języka:

od samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych do prymarnych sylab,

od sylaby otwartej do pierwszego słowa,

od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych,

od wypowiedzi wieloczłonowych do minimalnego zasobu leksykalnego.

Budowanie tekstów na odpowiednich etapach programowania języka.

Szkolenia przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Koszt: 400 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia)