Programowanie języka

dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją).

Termin: 27.02.2017 (poniedziałek) w godz. 09.30 – 14.30
Miejsce: Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, ul. Legnicka 65 we Wrocławiu

Prowadząca: mgr dr Zdzisława Orłowska-Popek – adiunkt w Katedrze Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz logopeda w Zespole Diagnozy i Terapii w SOSW dla Dzieci Niesłyszących. Od 1996 roku pracuje z dziećmi niesłyszącymi, autystycznymi, z alalią, z zespołem Aspergera i zagrożonymi dysleksją.

Program szkolenia:

  1. Typologia zaburzeń mowy wg S. Grabiasa oraz procedura postępowania logopedycznego.
  2. Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych.
  3. Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego. Ustalenie hierarchii kategorii językowych.
  4. Zminimalizowanie gramatyki i powiązanie ustalonego zasobu reguł gramatycznych z regułami komunikacyjnymi.
  5. Etapy programowania języka:

– od samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych do prymarnych sylab,

– od sylaby otwartej do pierwszego słowa,

– od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych,

– od wypowiedzi wieloczłonowych do minimalnego zasobu leksykalnego.

 6.Budowanie tekstów na odpowiednich etapach programowania języka.

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć pomoce  dydaktyczne w promocyjnej cenie.

Koszt: 300 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51