Szkolenia dla Logopedów

Proponujemy Państwu cykl szkoleń doskonalących wiedzę i umiejętności, prowadzonych przez wybitnych specjalistow – praktyków w swojej dziedzinie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń na rok szkolny 2014/15 – poniżej link do pliku pdf:

POBIERZ Informator szkoleniowy FamiLANDII 2014_15

 

Szkolenia logopedyczne 2014/15 wrzesień-październik:
22.11 – Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy cz.I,
prowadząca: dr Iwona Michalak-Widera Szczegóły

25.10.2014 – Głoski najczęściej zniekształcane. więcej

11.10.2014 – Jak poprowadzić ciekawe zajęcia grupowe z wykorzystaniem metody sylabowego czytania prof.J.Cieszyńskiej. więcej

——————————————————————————————————————–

22-23.03.2014 – Niedokształcenie mowy – afazja rozwojowa. więcej

29-30.03.2014 – Programy rozwoju mowy dla dzieci z trudnościami w komunikowaniu się. więcej

——–

 

11.10.2013 – Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania J. Cieszyńskiej – Moje Sylabki więcej

23.11.2013 – Jak pomóc dziecku z głębokimi zaburzeniami mowy i języka więcej

 

 

——–

25.05.2013 – Konferencja pt.: „JAK POPRZEZ ZABAWĘ WSPIERAĆ ROZWÓJ MOWY NAJMŁODSZYCH ORAZ  ZAPOBIEGAĆ POWSTAWANIU WAD WYMOWY” więcej

 

METODY WYWOŁYWANIA GŁOSEK – PRAKTYCZNY WARSZTAT LOGOPEDYCZNY

Termin: 24.05.2013 w godz. 15.00 – 19.00
Miejsce: Sektor 3, ul. Legnicka 65

Program szkolenia:

 • Celem szkolenia  jest nauka i usystematyzowanie wiedzy na temat wywoływania głosek, korekty oraz utrwalenia prawidłowej wymowy;
 • logopedzi poznają praktyczne techniki wywoływania najczęściej zaburzonych głosek;
 • charakter warsztatowy pozwala aktywnie uczestniczyć, zadawać pytania
  i czerpać z doświadczeń oraz bogatej praktyki  dr Antoniego Balejko.
  Adresaci: logopedzi, studenci.

Prowadzący: dr Antoni Balejko, dr nauk humanistycznych, wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, obecnie kierownik studium Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie w Białymstoku. Posiada trzeci stopień specjalizacji zawodowej z logopedii i pedagogiki specjalnej, odbył półroczny staż naukowy w USA. Ciekawe badania na temat dojrzałości do nauki szkolnej, które przeprowadził przygotowując dysertacje naukową na Uniwersytecie Gdańskim, wzbudziły duże zainteresowanie, a szerokie uznanie, z jakim spotkała się jego praca doktorska, sprawiło, że zajął się popularyzowaniem wśród rodziców i nauczycieli trudnych problemów uczenia się. Dr A. Balejko jest ekspertem ds. edukacji – w 1994 r. został powołany przez Ministra Edukacji Narodowej na członka Rady Programowej CPPP MEN. Od ponad dwudziestu lat pisze i propaguje książki oraz pomoce z serii Logopeda radzi, w których prezentuje formy i metody pomocy dzieciom w osiąganiu dobrych wyników w nauce. Szczególnie podkreśla, iż aby dziecko odnosiło sukcesy i z radością uczęszczało do szkoły, winno we właściwym czasie nauczyć się poprawnie mówić, czytać i pisać. Tych sprawności uczy się każde dziecko od swoich rodziców dużo wcześniej, zanim rozpocznie naukę szkolną. Od 2001 roku wspólnie z Kuratorium Oświaty w Białymstoku zajmuje się wypracowaniem modelu edukacji pedagogicznej i logopedycznej.

Koszt: 180 zł. W cenę wliczone są: przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy – pod nr tel. 695-745-135 e-mail: szkolenia@familandia.pl
OBLICZA JĄKANIA – DIAGNOZA I TERAPIA – odwołano!!!

Prowadzący: dr Antoni Balejko
Termin: 25.05.2013 w godz. 9.00 – 15.00
Miejsce:
Przedszkole nr 62, ul. Stabłowicka 97 we Wrocławiu

Program szkolenia:

 • oblicza jąkania – materiał filmowy;
 • diagnoza jąkania przy użyciu pomocy z serii „Logopeda radzi”;
 • praktyka logopedyczna – omówienie terapii jąkania na podstawie indywidualnych przypadków;
 • ćwiczenia praktyczne

.Koszt: 200 zł. W cenę wliczone są: obiad, przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy – pod nr tel. 695-745-135 e-mail: szkolenia@familandia.pl
Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie zaliczki w wysokości 100 zł do dnia 10.05.2013 oraz całej kwoty na tydzień przed rozpoczęciem warsztatu

 

 

Mirosława Rządzka: Wczesna diagnoza i stymulacja oralna.

Termin: 01.12.2012 w godz.  9.30 – 17.30
Miejsce
: Wrocław ul. Stabłowicka 97 Przedszkole Nr 62
Adresaci
: logopedzi, nauczyciele,  pięlegniarki, położne , opiekunowie osób niepełnosprawnych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Pojęcia wczesnej interwencji.
 2. Etapy prenatalnego kształtowania się odruchów oralnych.
 3. Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój OUN w okresie prenatalnym i okołoporodowym.
 4. Omówienie odruchowych reakcji oralnych: norma i patologia.
 5. Omówienie metod diagnostycznych, adekwatnych do oceny rozwoju dziecka (MFDR, „Diagnoza neurologopedyczna od 0 do 12 miesiąca życia” M. Machoś, Karta Badania Mowy Dziecka E. Stecko).
 6. Opracowanie programu terapii, formułowanie diagnozy.
 7. Stymulacja zaburzonych odruchowych reakcji oralnych, przećwiczenie masażu logopedycznego. 
 8. Budowanie  oralnej dojrzałości fizjologicznej i pokarmowej (kalendarz pokarmowy, dojrzewanie funkcji połykania, patologie w połykaniu a artykulacja).
 9. Prezentacja, omówienie materiałów filmowych.

Prowadząca: mgr MIROSŁAWA  RZĄDZKA neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, posiada Certyfikat Terapeuty Mowy Fundacji Orator oraz Certyfikat Zawodowy Polskiego Związku Logopedów. Wykładowca  w Instytucie Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego,  UAM w Poznaniu (Podyplomowe Studium Logopedyczne) i na Akademii Medycznej we Wrocławiu . Prowadzi praktykę prywatną oraz pracuje jako logopeda w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi . Współpracuje z wieloma stowarzyszeniami (GEN, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa) i portalami (maluchy.pl, twojlekarz.) Autorka wielu artykułów dla rodziców, dotyczących wspomagania rozwoju mowy dzieci . Współautorka książki „Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci”.

Koszt: 330 zł od osoby. W cenę wliczony jest: obiad, kawa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy –  pod nr tel. 695-745-135 

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie zaliczki w wysokości 100 zł do dnia 14.11.2012 oraz całej kwoty na tydzień przed rozpoczęciem warsztatu,  na nr konta Stowarzyszenia FamiLANDIA z dopiskiem: „Szkolenie stymulacja oralna”

Konto Stowarzyszenia „FamiLANDIA”:
Bank Ochrony Środowiska S. A.
16 1540 1030 2077 7792 3741 0001

adres:
Stowarzyszenie FamiLANDIA
ul. Karczemna 43
54-067 Wrocław

Rezygnacja z uczestnictwa po 14 listopada oznacza utratę zaliczki. Organizator ma prawo odwołać szkolenie, o czym poinformuje uczestników telefonicznie lub e-mailowo. Wówczas każdy uczestnik otrzyma 100 % zwrotu poniesionych kosztów.