Szkolenia dla Nauczycieli i Logopedów

Informacje o możliwości dofinasowania doskonalenia zawodowego nauczycieli: KLIKNIJ TUTAJ

Aktualne propozycje znajdziecie Państwo w zakładce:
„Kalendarz wydarzeń” – KLIKNIJ TUTAJ

oraz poniżej (kliknij w nazwę):

Symultaniczno-Sekwencyjna nauka czytania
24.09.2022 w godz. 10.00-15.00
Prowadząca: Dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek prof. UP

Diagnoza i programowanie terapii komunikacji dzieci niewerbalnych i werbalnych z ASD
15.10.2022 w godz. 09.00-16.00
Prowadząca: mgr Magdalena Tarnawska

Zespół Aspergera – praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą
16.10.2022 w godz. 09.00-15.30
Prowadząca: mgr Magdalena Tarnawska

Zaburzenia mowy a centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego CAPD/APD
19.11.2022, w godz. 09.00-17.00
Prowadząca: mgr Magdalena Mazur
***

  • Jatka z niejadkiem WEBINAR
    Miesięczny dostęp do nagrania szkolenia na prywatnej grupie na Facebooku
    Prowadząca: mgr Krystyna Pawelec – psycholog dziecięca, terapeutka integracji sensorycznej
    Zapisy: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZKOLENIA KOMLOGO:

KOZE – Karty Oceny Zachowania i Emocji ONLINE
narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego
16.09.2022 w godz. 16.00-20.30
Prowadząca: mgr Anna Bogacz-Rybczak

KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego ONLINE
Standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
17.09.2022 w godz. 09.00-16.00
Prowadzące: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak

KORP PT – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Programy Terapii ONLINE
Modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego
18.09.2022 w godz. 09.00-13.30
Prowadzące: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak

KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka ONLINE
Test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.
24.09.2022 w godz. 09.00-17.45
Prowadząca: dr Joanna Gruba

KOLD PT – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka Programy Terapii ONLINE
Modelowanie programów terapii na podstawie diagnozy testem KOLD
26.09.2022 w godz. 17.00-20.30
Prowadząca: dr Joanna Gruba

KORP PT – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Programy Terapii ONLINE
Modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego
07.10.2022 w godz. 16.30-20.30
Prowadzące: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak

KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego ONLINE
Standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
08.10.2022 w godz. 09.00-16.00
Prowadzące: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak

KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka ONLINE
Test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.
22.10.2022 w godz. 09.00-17.45
Prowadząca: dr Joanna Gruba

KOLD PT – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka Programy Terapii ONLINE
Modelowanie programów terapii na podstawie diagnozy testem KOLD
23.10.2022 w godz. 09.00-12.30
Prowadząca: dr Joanna Gruba

KORP PT – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Programy Terapii ONLINE
Modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego
27.10.2022 w godz. 16.30-20.30
Prowadzące: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak

KOZE – Karty Oceny Zachowania i Emocji ONLINE
narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego
28.10.2022 w godz. 16.00-20.30
Prowadząca: mgr Anna Bogacz-Rybczak

KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego ONLINE
Standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
29.10.2022 w godz. 09.00-16.00
Prowadzące: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak

SZKOLENIA W ROKU 2023:

Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie.
25-26.11.2023
Prowadząca: Ewelina Mendala-Kwoczek