Propozycje szkoleniowe na rok szkolny 2021/22

http://familandia.pl/projekty/szkolenia-dla-nauczycieli-i-logopedow/

Już w piątek 17-go i w weekend 18 – 19 września zapraszamy na szkolenia stacjonarne i online:

Metoda Batti Strauss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – stacjonarnie

oraz KOZE, KORP, KOCP i KORP-PT – online 😀

Szczegóły TUTAJ

Z A P R A S Z A M Y 🙂