Przeciwdziałanie agresji w szkole

Termin: 18.11.2015 (środa), w godz. 16.00 – 19.00

Miejsce: Sektor 3, Wrocław ul. Legnicka 65

Prowadząca: mgr Marzena Tkocz, pedagog, wykładowca, koordynator Zespołu Pedagogów Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, doradca rodzinny, wieloletni kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych dla Nauczycieli Przedszkoli i Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej w CEN UWr., autorka programów edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców realizowanych w formie dialogowo- warsztatowej na spotkaniach z rodzicami, nauczycielami w przedszkolach i szkołach.

Program szkolenia:

  1. Agresja – w czym tkwi problem?
  2. Oblicza agresji.
  3. Czy zabawy mogą być agresywne?
  4. Zapobieganie agresji uczniów.
  5. Jak radzić sobie z własną agresją?

Koszt: 100 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51