Przeciwdziałanie agresji

PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY – trening umiejętności specjalistycznych.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat technik i sposobów przeciwdziałania agresji oraz umiejętności radzenia sobie z agresją u dzieci i młodzieży w sytuacjach szkolnych (lekcja, przerwa), a także podniesienie komfortu i jakości pracy własnej nauczyciela i wychowawcy. Szkolenie ma charakter intensywnego treningu umiejętności kluczowych (forma Top Trening), uczestnicy wykonują ćwiczenia, biorąc udział w symulacjach oraz ćwiczeniach doskonalących własne umiejętności. Podczas szkolenia wykorzystywana jest kamera wideo oraz metoda diagnozy gladialnej. Diagnoza gladialna jest autorską metodą pracy prowadzącego, opartą na mechanizmach behawioralnej zmiany postaw, kluczowych dla sukcesu pewności siebie i zdecydowania. Wykorzystuje miecze ćwiczebne (gladiały).

I. Trening radzenia sobie z własną złością i gniewem – zrozumienie procesu powstawania emocji.

Radar emocjonalny – teoria i praktyka użytkowania.

  • Rozpoznawanie emocji – scenki.
  • Radar emocjonalny – dostrajanie.

Elementy treningu kontroli złości.

  • Rozpoznawanie sygnałów i wyzwalaczy.
  • Reduktory i monity.
  • Podwyższenie poziomu samokontroli.

Ćwiczenia ekspresji emocji.

Rola komunikatów „Ja” w pracy z podopiecznymi.

II. Sposoby przeciwdziałania agresji.

Skuteczne i nieskuteczne procedury interwencyjne – ankieta, dyskusja.

Dostosowanie interwencji do rodzaju agresji.

III. Trening przeciwdziałania agresji u dzieci i młodzieży.

Wyznaczanie granic (granice psychologiczne i fizyczne, granice tolerancji).

  • Ustalanie granic – ćwiczenie.
  • Granice psychologiczne – po co są?

Dekodowanie agresywnych komunikatów podopiecznych.

  • Scenki, diagnoza gladialna.

Komunikacja ze sprawcą agresji.

  • Czynniki utrudniające komunikację ze sprawcą agresji.

– Stany Ja Dziecko, Ja Dorosły, Ja Rodzic.

– Czynniki utrudniające komunikację po stronie sprawcy i interwenta.

Zasady interwencji

Zachęcanie do współpracy sprawcy agresji.

Ćwiczenia praktyczne.

 

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy.

Prowadzący: mgr Wojciech Komsta – pedagog, socjoterapeuta, specjalizuje się w procesach grupowych oraz budowaniu struktur osobowościowych. Z sukcesem prowadzi zajęcia z trudną i agresywną młodzieżą. W swojej praktyce zawodowej łączy wiedzę z zakresu pedagogiki, socjoterapii, jak i wielu innych, pokrewnych form doskonalenia. Prowadzi szkolenia m.in. z dziedziny radzenia sobie z agresją w szkole, przeprowadza interwencje w klasach szkół z terenu Dolnego Śląska .

Termin: 05.10.2013 w godz. 08.30-16.30
Miejsce: Przedszkole nr 62 we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 97
Cena: 180 zł od osoby. W cenę wliczone są: przerwa kawowa, obiad, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy – e-mail: szkolenia@familandia.pl lub pod nr tel. 695-745-135