Psycholog, psychoterapeuta Anita Szlęzak

Kontakt:
tel. +48 660688738
mail: kontakt@psychoterapia-trzebnica.pl

Terminy konsultacji ustalane są indywidualnie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Praktyka prywatna:
Gabinet psychoterapeutyczny, Trzebnica ul. Polna 27a/1;

Możliwe również konsultacje/sesje online przez WhatsApp lub Skype (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym).

Zakres konsultacji:
– psychoterapia indywidualna osób dorosłych;
– psychoterapia indywidualna młodzieży po 16 rż.;
– wsparcie psychologiczne dla rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością;
– wsparcie psychologiczne dla dorastającego rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnością;
– wsparcie i psychoterapia osób w  wieku senioralnym;
– wsparcie psychologiczne dla osób przeżywających kryzys związany z chorobą osoby bliskiej w rodzinie;
– psychoterapia dla osób nadużywających alkohol oraz członków ich rodzin;
– konsultacje psychologiczne (poprzedzające proces terapeutyczny) w obszarach trudności w relacjach z ludźmi, trudności/zaburzeń emocjonalnych, trudności doświadczanych w rodzicielstwie, nadużywania substancji psychoaktywnych

Kwalifikacje:

– ukończony Całościowy Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne;
– ukończone Studium Terapii Uzależnień organizowane przez IPZ przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym;
– absolwentka Warsztatów Agencji Doradztwa Zawodowego AD z rekomendacją do pracy psychoprofilaktycznej z młodzieżą (indywidualnej i grupowej);
– mgr psychologii o specjalności psychologii klinicznej – Uniwersytet Wrocławski;
– szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych;
– tematyczne szkolenia dotyczące problematyki psychoterapii zaburzeń depresyjnych, psychosomatycznych oraz lękowych organizowane m.in. przez DCP Wrocław, Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, Wrocławski Instytut Psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe:

– Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej AD we Wrocławiu (prowadzenie grup wsparcia dla młodzieży, realizacja projektów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz uzależnieniom od substancji psychoaktywnych);
– psycholog szkolny w Zespole Szkół w Ujeźdźcu Wielkim;
– psycholog, psychoterapeuta w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień SELF w Trzebnicy (psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od alkoholu; psychoterapia psychodynamiczna dla osób dorosłych);
– psychoterapeuta w prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym w Trzebnicy;
– psycholog w Ośrodku Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie (praca z pacjentem terminalnym, obciążonym chorobą onkologiczną oraz wsparcie dla bliskich i rodzin pacjentów); Pracę swoją superwizuję we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii PLUS Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.