Psychoterapia Pozytywna Kamila Łowkis

Zapraszamy Państwa do skorzystania z bezpłatnej psychoterapii w nurcie Psychoterapii Pozytywnej. Prowadzącą psychoterapię jest:

Kamila Łowkis – konsultant psychoterapii pozytywnej, członek World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (Wiesbaden), terapeuta w trakcie certyfikacji, stale pracuje pod superwizją.

Psychoterapia Pozytywna opiera się na dwóch głównych założeniach:

1. Terapia w podejściu psychoterapii pozytywnej jest terapią krótkoterminową, skoncentrowaną na strategiach samopomocy.
2. Podczas rozwiązywania problemów klienta, główny nacisk kładziony jest na jego zasoby (mocne strony).

Zakres konsultacji:
– zaburzenia nastroju,
– zaburzenia równowagi życiowej,
– zaburzenia w relacjach międzyludzkich,- problemy z akceptacją,
– kryzys emocjonalny,- niskie poczucie własnej wartości,
– wypalenie zawodowe,
– zaburzenia snu,
– stres

Kontakt:
terapiapozytywna.wroclaw@gmail.com
tel. 516 615 747