Ręce, stopy lubią się bawić

WARSZTATY RUCHOWO-MUZYCZNO-PLASTYCZNE

Termin: 09.12.2017 (sobota) w godz. 09.00– 12.30

Miejsce: Przedszkole nr 62 we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 97

Prowadzące:

mgr Magdalena Wasilewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, socjoterapeutka, oligofrenopedagog, animator Polskiego Stowarzyszenia  Pedagogów i Animatorów  ,,KLANZA” , współautorka książek dla dzieci ”Grafomotoryka dla smyka” oraz „Odkrywamy świat od najmłodszych lat”.

mgr Katarzyna Weręgowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, socjoterapeutka, instruktor orgiami III stopnia.

Cele szkolenia:

– Zapoznanie z elementami Edukacji przez ruch  – wykorzystanie muzyki
– Wzbogacenie warsztatu pracy o formy płaskie jednoelementowe i wieloelementowe tworzone poprzez wykorzystanie w zabawie kręgla, stóp, rąk
– Zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi pomocami do przedstawiania określonych treści, przeżyć.

Tematyka:

– Zabawy interakcyjne z elementami ćwiczeń grafomotorycznych
– Wykorzystanie kręgla w zabawach interakcyjnych i w pracach plastycznych
– Wykorzystanie stopy w zabawach interakcyjnych i w pracach plastycznych
– Wykorzystanie dłoni w zabawach interakcyjnych i w pracach plastycznych
– Ćwiczenia manipulacyjne i graficzne z wykorzystanie zabawek dydaktycznych pomagające w uzyskaniu koncentracji, wspomagające sprawność dłoni, ręki, nogi, całego organizmu.

Koszt: 150 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników wraz z płytą CD.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51