Rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych

studium przypadków.

Termin: 02.03.2016 (środa) w godz. 16.00 – 19.00

Miejsce: Przedszkole nr 62 we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 97

Prowadząca: mgr Marzena Tkocz – pedagog, wykładowca, koordynator Zespołu Pedagogów Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, doradca rodzinny, wieloletni kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych dla Nauczycieli Przedszkoli i Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej w CEN UWr., autorka programów edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców realizowanych w formie dialogowo- warsztatowej na spotkaniach z rodzicami, nauczycielami w przedszkolach i szkołach.

Program szkolenia:

  1. Zaburzenia ujawniające się w trudnych sytuacjach wychowawczych.
  2. Przyczyny trudnych zachowań wychowanków.
  3. Błędy wychowawcze, na które narażeni są nauczyciele.
  4. Wybrane metody wpływu wychowawczego w konkretnych sytuacjach problemowych.
  5. Kiedy/jak opracowywać procedury działań wychowawczych.

Koszt: 100 zł  od osoby. W cenę wliczona jest przerwa kawowa, zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Zapisy i kontakt: e-mail: szkolenia@familandia.pl  (w tytule proszę podać nazwę szkolenia), tel. 695-745-135, 503 41 38 51